Klimatstrategi för Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen inleddes hösten 2007 ett Smart Energi-arbete ihop med kommuner, näringsliv, organisationer, högskolor med flera för att ta fram en klimatstrategi för Västra Götaland. En klimatstrategi antogs av Regionfullmäktige 2009. 

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Klimatstrategi för Västra Götaland

Klimatstrategin handlar om att snabba på utfasningen av de fossila bränslena, men samtidigt skapa fler jobb. Målet med Västra Götalands klimatstrategi är att bryta beroendet av fossil energi till 2030. Smart Energi och våra överenskommelser är den politiskt styrda process i Västra Götaland som kommuner, företag och organisationer är välkomna att medverka i, för att tillsammans kunna nå målet.

Smart Energi

Smart Energi är en politiskt styrd process som drivs för att förverkliga Västra Götalands klimatstrategi. Målet är att bryta beroendet av fossil energi till 2030 och skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Västra Götaland. Det ska bidra till en stark ekonomi och fler jobb i Västra Götaland och arbetsmetoden överenskommelser

Senast granskad 2017-08-29 av Joakim de Blanche