Energicoach till företag

Energimyndigheten är initiativtagare till projektet Coach för energi och klimat (CEK). Det är en satsningen som pågår 2017-2020, i Trollhättan sker projektet i samarbete med Uddevalla, Vänersborg, Norra Bohuslän och Dalslandskommunerna.

Person
Energi- och klimatrådgivare Patrik Dokken 0520-49 70 43
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Projektet vänder sig till företag som har en energianvändning upp till 300 MWh per år. Genom att delta får företag tillgång till metoder, arbetssätt och verktyg för att minska energianvändningen.

På Vänersborgs hemsida hittar ni all information om projektet i vår region. Länk till sidan finns under relaterad information. 

Trollhättan Stad erbjuder alla företag i Trollhättan erbjuds lokal och individuell  energi- och klimatrådgivning. Så även för dem som inte kan delta i projektet är välkomna att höra av sig till oss för att boka in rådgivningsbesök. 

 

Kontaktuppgifter:
Energicoach Eva Ginstrup
eva.ginstrup@uddevalla.se
Telefon: 0522- 69 63 54

Stödet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

Senast granskad 2020-07-13 av fia.johannessen@trollhattan.se