En bild på ett uterum

Uterum

Planer på bygga uterum?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det krävs bygglov för uterum, det vill säga en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Om uterummet är mindre än 15 kvm

Kan det vara möjligt att göra en ”Attefallstillbyggnad”. Det är inte en bygglovpliktigåtgärd men kräver en anmälan. Ni kan läsa mer om Attefallstillbyggnader under rubriken: Attefallstillbyggnad eller uterum.

Om uterummet är större en 15 kvm

Är det bygglovspliktigt och då är det "Till eller påbyggnad" som gäller. 

 

Bilden visar ett hus med en tillbyggnad

Till- eller påbyggnad

Har du planer på att bygga till/på din byggnad?

Bilden visar en attefallstillbyggnad

Attefallstillbyggnad eller uterum

Planer på att bygga attefallstillbyggnad eller attefallsuterum?

Bilden visar en sjö

Strandskyddsdispens

Planer på att bygga i ett strandskyddat område?

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Senast granskad 2022-11-01 av JOSÅKEBEN