Bilden föreställer två män som bygger grunden till en altan. I förgrunden syns en man som står med ryggen vänd mot kameran i en blå skjorta och borrar. I bakgrunden syns en annan som håller i ett gult vattenpass.

Vad vill du bygga?

Här hittar du information om det du vill göra är lovpliktigt eller kräver anmälan. Fråga gärna vårt Kontaktcenter vad som gäller för just dina planerade åtgärder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden visar en altan

Altan

Planer på bygga altan?

Bilden visar ett Attefallshus

Attefallshus/ komplementbyggnad

Planer på bygga attefallshus?

Bilden visar en attefallstillbyggnad

Attefallstillbyggnad eller uterum

Planer på att bygga attefallstillbyggnad eller attefallsuterum?

Bilden visar en brygga

Brygga

Planer på att bygga en brygga?

Bilden visar ett nybyggt hus

Bygga hus

Planer på att bygga hus?

Bilden visar en ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad

Planer på att bygga ekonomibyggnad?

Bilden visar en kamin

Eldstad

Planer på installera eldstad?

Bilden visar en friggebod

Friggebod

Planer på en friggebod?

Bilden visar en vy mot en sjö med ett inritat hus på

Förhandsbesked

Har du planer på att bygga nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område?

Bilden visar ett dubbelgarage

Komplementbyggnad

Planer på att bygga garage, carport eller förråd?

Bilden visar en hiss

Hiss

Planer på installation eller ändring av hiss?

Bilden visar en inglasad balkong

Inglasad balkong

Planer på inglasad balkong?

Bilden visar ett enbostadshus

Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus

Planer på att inreda ytterligare en bostad?

Bilden visar gatubelysning i skymning

Ljusanordning

Planer på att installera ljusanordning?

Bilden visar en grävmaskin som gräver

Marklov

Planer på att gräva eller trädfällning på din fastighet?

Bilden visar en pool

Pool

Planer på pool?

Bilden visar ett hus som rivs

Rivningslov

Planer på att riva en byggnad eller en del av en byggnad?

Bilden visar en skylt

Skylt

Planer på att sätta upp en skylt?

Bilden visar ett skärmtak ovanför en ytterdörr

Skärmtak eller altantak

Planer på ett skärmtak eller altantak?

Bilden visar ett tak med solceller

Solenergianläggningar

Planer på att skaffa solenergianläggning?

Bilden visar ett plank som går efter i berg

staket, plank eller mur

Har du planer på att bygga staket, plank eller mur?

Bilden visar en sjö

Strandskyddsdispens

Planer på att bygga i ett strandskyddat område?

Bilden visar en takkupa

Takkupa

Planer på en takkupa?

Bilden visar ett hus med en tillbyggnad

Till- eller påbyggnad

Har du planer på att bygga till/på din byggnad?

En bild på ett uterum

Uterum

Planer på bygga uterum?

Bilden visar ventilationsrör i en byggnad

Ventilation

Planer på att installera ventilationsystem eller ändra befintligt?

Bilden visar ett växthus

Växthus

Planer på ett växthus?

Bilden visar affärslokaler

Ändrad användning av byggnad

Planer på att ändra ändamål med din byggnad?

Bilden visar ett hus förändring från då till nu

Ändring av yttre utseende

Planer på att ändra utseendet på din byggnad?

Vad ansvara Samhällsbyggnadsnämnden för?

Kommunen ansvarar för att planläggningen och användningen av kommunens mark och vatten följer plan- och bygglagen. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Nämnden ska verka för god byggnadskultur och goda stads- och landskapsmiljöer. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Senast granskad 2022-05-17 av REBGUS