foto visar brygga

Strandskyddsdispens

Strandskyddsbestämmelser innebär förbud att genomföra vissa åtgärder inom strandskyddad zon, som kan sträcka sig upp till 300 m från strandkanten vid sjöar och vattendrag inom kommunen. Om särskilda skäl föreligger kan man söka dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Berörs din fastighet

Du kan ta reda på om din fastighet berörs av strandskyddsbestämmelser med hjälp av bestämmelsevisaren. Fyll i adressen eller fastighetens beteckning, sen har du svaret inom några sekunder!

Länk till Bestämmelsevisaren

Ansökan om dispens görs hos länsstyrelsen eller hos kommunen i de fall då länsstyrelsen överlåtit beslutanderätten. Kommunen bevakar frågan om strandskyddsdispens när någon ansöker om till exempel bygglov inom strandskyddat område.

Blankett ansökan strandskyddsdispens

 

Senast granskad 2019-05-20 av Josefin Åkesson Bengtsson