Kontaktpersoner bygglov

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Du kan besöka oss eller ringa oss under stadshusets ordinarie öppettider

Bygglov och anmälan 

Stadsarkitekt/bygglovschef Dragan Danilovic
Tfn: 0520-49 74 65
E-post

Bygglovhandläggare Camilla Johansson
Tillsyn och bygglov
Tfn: 0520-49 57 42
E-post

Bygglovarkitekt Silvia Holmér
Bygglov och rådgivning
Tfn: 0520-49 74 49
E-post

Bygglovhandläggare Johan Johnsson
Tillsyn och bygglov
Tfn: 0520-49 74 23
E-post

Bygglovhandläggare Anna-Karin Petersson
Information om lovärenden, remisser.
Tfn: 0520-49 79 39
E-post

Bygglovhandläggare Andreas Hedenskog (föräldraledig)
Bygglov och rådgivning
Tfn: 0520-49 58 96
E-post

Bygglovingenjör Magnus Åkesson 
Bygglov, anmälan, samråd, rivningslov mm.
Tfn: 0520-49 74 58 
E-post

Bygglovingenjör Pontus Gläntegård
Bygglov, anmälan, samråd, rivningslov mm.
Tfn: 0520-49 74 70
E-post

Bygglovingenjör Tomas Johansson
Bygglov, anmälan, samråd, rivningslov mm.
Tfn: 0520-49 74 44
E-post

 

Nämndsekreterare Lena Andersson 
Information om nämndärenden 
Tfn: 0520-49 74 69
E-post

Bygghandläggare Susanne Jörgensen
Information om ärenden och remisser
Tfn: 0520-497467
E-post

Registrator Martin Englesson
Frågor om inkomna handlingar
Tfn: 0520-49 59 25
E-post

 

 

 

Senast granskad: 2018-01-17 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)