Fallen, som släpper 300 000 liter vatten i sekunden

Viktigt namn

vvghf gckk o kjo ingresstext

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

 vanlig brödtext gfjk  g kgklgjk ggk gglk g kllk fg

rubriker

vghvghhjhjbhjjjjjjj  hj hjbhjhjhkjkhjghf  jhjhjgdfds

g cyg h gghrubrik 3

nbj kjf kj k j  f kj fkf fgk  kfgl

bubhu njinji,.nji.i.. njnji,.

länk till ett dokument

Avfall - Returen

Avfall och återvinning

Efter årsskiftet 2014-2015 är det Trollhättan Energi AB som har ansvaret för renhållningen i Trollhättans kommun. Här hittar du en sammanfattande information om till exempel återvinningscentral Returen och återvinningsstationer, sophämtning, slamsugning och sorteringsguiden.se.

En sotare uppe på ett tak

Sotning och brandskyddskontroll

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har efter årsskifte 14/15 det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i brandförebyggande syfte.

rubrik över sidlistan

Senast granskad 2021-01-19 av Katarina Loodh