Tack

Vi har nu mottagit dina/era val av tomter!

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Vi kommer att kontakta er med ett besked angående tomt under den tiden som finns angiven under rubriken  fördelning i tidsplan.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Barbro Johansson:

Tel: 0520-495993
mejl: tomtko@trollhattan.se

Senast granskad 2018-03-28 av Joakim de Blanche