Kostnader som tillkommer vid nybyggnation

Kostnaderna är angivna i prisläge 2018. Moms är inkluderat i de fall momsplikt föreligger. Taxeändringar kan ske. Kontakta varje leverantör för exakta uppgifter.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-49 79 03
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Bygglovkostnader m.m.

 Ca 34 000-37 000 kronor avser:

  • Bygglov i enlighet med detaljplan
  • Nybyggnadskarta (5 119 kronor)
  • Utstakning (ca 6 143 kronor) Kostnaden varierar beroende på hur stora byggnader som ska uppföras på tomten.

För mer information se nedanstående länk: Avgifter, byggnation

Lägeskontroll

2 133 kronor avser lägeskontroll utförd av Trollhättans Stad.
Kostnaderna är kopplade till prisbasbeloppet och ändras därmed årligen.
Lägeskontroll före gjutning kan utföras av entreprenör som är godkänd av Trollhättans Stad.

Anslutningsavgift vatten och avlopp

Anslutningsavgiften är beroende av tomtstorleken. Den är 141 600 kronor plus en lägenhetsavgift på 28 608 kronor för en tomt om 1000 kvadratmeter.

Anslutningsavgiften ingår i tomtpriset men lägenhetsavgiften faktureras separat i samband med bygglovet.
För mer information kontakta Trollhättan Energi AB, Vatten, tel. 020-89 90 00 eller www.trollhattanenergi.se

Anslutningsavgift el

27 625 kronor.
För mer information kontakta Trollhättan Energi AB, tel. 020-89 90 00 eller

www.trollhattanenergi.se

Fiberanslutning för data, telefoni och tv

För mer information kontakta Trollhättan Energi AB, Stadsnät, tel. 020-89 90 00 eller

www.trollhattanenergi.se

Inteckning

2 % på varje fullt tusental som intecknas samt 375 kronor per pantbrev. Mer information och ansökningsblankett finns på internet på

www.lantmateriet.se

Lagfart 

1,5 % på tomtpriset samt 825 kronor i expeditionsavgift. Mer information och ansökningsblankett finns på internet på

www.lantmateriet.se

Pengar i närbild, sedlar och mynt

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2019.

Senast granskad 2019-05-20 av Josefin Åkesson Bengtsson