Tomtkö

Trollhättan har en tomtkö för det är många som är intresserade av att bygga hus i Trollhättan. Förmedling av småhustomter till privatpersoner för att bygga enbostadshus sker via Trollhättans Stads tomtkö. Den är från och med 1 januari 2018 en e-tjänst.

Personer
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

För att ge en bättre service infördes 1 januari 2018 en digital hantering av tomtkön som gör det möjligt att själv anmäla, uppdatera kontaktuppgifter och få information om placering i tomtkön samt betala årsavgift. 

Från och med 1 januari 2019 kommer även all information till tomtkön gå ut via mejl, därför krävs att mejladressen är korrekt så informationen når fram.

Nya tomtköregler

De nya reglerna för Trollhättans Stads tomtkö börjar gälla från och med 1 januari 2018 och innebär en del förändringar, bland annat införs en årsavgift på 200 kronor.
Reglerna visar tydligt hur bland annat fördelning av en tomt går till och vilka byggnadsskyldigheter som gäller vid ett tomtköp.

Tomtköregler

För dig som redan står i tomtkön 

För att behålla din plats i tomtkön nästkommande år måste du före 31 december året innan göra en förnyelseanmälan och betala avgiften på 200 kr för nästkommande år. Du som var registrerad i tomkön vid årsskiftet 2017/2018 står kvar i kön utan årsavgift för 2018. Under våren 2018 skickades information om e-tjänsten ut per brev, om du inte fått denna information kontakta oss.

Påminnelse inför kommande års förnyelseanmälan skickas under hösten per mejl. Om förnyelseanmälan inte görs innan årsskiftet avregistreras du och förlorar din nuvarande plats. Platsen går inte att få tillbaka efter 31 december.

Om du inte vill stå kvar i tomtkön

Du behöver inte göra något utan du kommer automatiskt att avregistreras vid årsskiftet 2018/2019. Om du vill gå med igen i tomtkön längre fram, gör du en ny tomtköansökan och hamnar sist i kön.

Anmäl/Redigera/Kontrollera din plats i Tomtkön 

Använd länken nedan för att anmäla dig/er eller redigera era uppgifter i tomtkön.

Att tänka på

  • För att anmäla sig till tomtkön behövs Bank ID och ett betalkort, bankkortet kan inte vara låst för betalningar på internet.
  • För tillfället fungerar inte betalning med Ikano-kort, Använd annat kort eller mejla in till tomtkön.
  • För att Logga in och redigera/kontrollera information behövs Bank ID. Det är endast huvudsökande som kan ändra uppgifter, medsökande kan endast kontrollera köplats.
  • E-tjänsten fungerar inte fullt ut på alla mobiltelefoner/plattor så om appen inte går vidare i ett visst steg försök istället med en dator. Händer att webbläsares popupp skydd blockerar vissa steg i e-tjänsten, antingen stäng av dessa funktioner eller försök med en annan webbläsare.
  • Ändringar och nyanmälningar kan i vissa fall ta några timmar innan det har slagit igenom på webbversionen.
  • Om betalning inte går att göra av någon anledning mejla in till tomtkön och meddela vad som inte fungerat senast 31 december för att behålla er plats i kön och betala i efterskott. 

Anmälan/Redigera/Kontrollera Tomtkön (öppnas i nytt fönster)

Om du har frågor kontaktar du:
E-post: tomtko@trollhattan.se
Joakim de Blanche 0520-49 70 79 eller
Claes Andersson 0520-49 58 19

 

Förtur

Förtur till tomt går att söka om man till exempel har medicinska eller arbetsmässiga skäl, arbetar eller har fått nytt arbete i Trollhättan men ännu inte är boende i Trollhättan. Förtur kan endast beviljas för ett område i taget. Mer information finns i tomtköreglerna. För att kunna göra en ansökan om förtur krävs att den sökande redan är registrerad i tomtkön. 

Tomtköregler

Ansökan görs till Annette Hallenberg, annette.hallenberg@trollhattan.se.
Beslut fattas på delegation av kommunstyrelsens ordförande.

Sökande som beviljas förtur till tomt i det sökta området deltar inte i fördelningen av de övriga tomterna i området. Sökande som inte beviljas förtur behåller sin plats i tomtkön.

Kostnader som tillkommer vid nybyggnation

Kostnaderna är angivna i prisläge 2018. Moms är inkluderat i de fall momsplikt föreligger. Taxeändringar kan ske. Kontakta varje leverantör för exakta uppgifter.

Tomtköregler

Regler för förmedling av tomter och småhus i Trollhättans kommun.

Senast granskad 2018-12-20 av Joakim de Blanche