Södra Innovatum

Peab planerar att bygga ca 160 lägenheter på Södra Innovatum.

Person
ExploateringsingenjörEva Grönberg 0520-49 79 76
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Planarbete pågår för området och syftar till att klarlägga förutsättningarna för att bebygga området med bostäder, samtidigt som verksamheter av inte störande karaktär, viss handel med mera skall kunna innehållas. De kulturhistoriskt värdefulla industribyggnaderna skall bevaras.

 

Vy över planområdet

 

Senast granskad 2014-11-10 av Joakim de Blanche