Karta över Hälltorpsgård norra

Hälltorps gård norra

Byggnation pågår för ca 120 lägenheter både hyresrätter och bostadsrätter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Markanvisningstävlingen på Hälltorps gård norra är nu avgjord och Trollhättans Stad har valt ut en exploatör att gå vidare med. Bedömningsgruppen har gjort sitt val och det blir OBOS Sverige AB tillsammans med Kjellgren Kaminsky Architecture AB som får möjlighet att bygga enligt sitt förslag på båda delområdena. Förslaget innefattar totalt 120 bostäder varav hälften är hyresrätter. Ambitionen är nu att ett avtal ska skrivas och sedan beslutas i Kommunfullmäktige under hösten. Första spadtagen ska tas inom 6 månader och alla 120 bostäderna ska vara inflyttningsklara 2020.

Det har varit ett stort intresse för tävlingen och vi har fått in många mycket bra bidrag. Trollhättans Stad vill tacka alla som deltagit och ser fram emot nästa markanvisningstävling.

Innergård område AIllustrationsbild över bostadsområdets innergård

 

Väg genom områdetIllustrationsbild över väg genom området

 

Situationsplan ARitning över situationplan A

 

Situationsplan BRitning över situationplan B

Senast granskad 2019-09-17 av Clara Bengtsson