Hälltorps gård Etapp 4

Hälltorps gård Etapp 4 är beläget i den västra delen av Trollhättan, söder om stadsdelen Torsred.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-49 79 03
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Karta över Hälltorps gård Norra i förhållande till staden

Hälltorps gård ligger i en attraktiv del av staden med närhet till både den centrala staden, badplats i Öresjö och natursköna promenadstråk efter Göta älv.

Avstånd

  • Riksväg 45, ca 3 km
  • Centrum, ca 3 km
  • Bussförbindelser finns strax utanför området på Kungälvsvägen
  • Gång och cykelväg finns
  • Närmaste matbutik finns i Strömslund ca 800 m
  • Badplats Öresjö, ca 5 km
  • Ridskola och fältrittklubb - ligger i direkt anslutning till området

För barnfamiljer

Närmaste förskola och skola upp till åk 9 finns i den närliggande stadsdelen Strömslund. Lekplats finns i området och liten fotbollsplan finns ca 100 meter norr om Hälltorps gård. 

Försäljning

Inga tomter finns kvar till försäljning. 

Tidplan:

Visning

Onsdagen den 22 mars 2017 kl 15.00 - 17.00.

Tomtanmälan

Är ni intresserade av att köpa en tomt på Hälltorps gård etapp 4 skickar ni efter visningen in en tomtanmälan. Anmälan ska görs på blanketten Rangordning av tomter som finns längre ner på denna sida under rubriken Relaterad information, och ska vara oss tillhanda senast den 7 april 2017. 

Fördelning

Alla som har skickat in en tomtanmälan kommer att kontaktas via telefon under perioden 10 – 28 april 2017. OBS! Det är viktigt att ni finns att nå på de kontaktuppgifter ni uppger på tomtanmälan under denna period.

Informationsmöte

De som tilldelats en tomt kommer att bjudas in till ett informationsmöte torsdagen den 18 maj 2017 kl.17.00- ca 20.30. På mötet kommer ni att tilldelas köpehandlingar, kartor mm. samt få information från energirådgivare, bygglovshandläggare, representanter från konsumentkontoret, Trollhättans energi m.fl. Ni kommer även att få möjlighet att träffa era framtida grannar.

Ingångna avtal

Senast den 9 juni 2017 ska alla köpehandlingar vara returnerade till oss.

Handpenning

En faktura på 40 000 kronor kommer att skickas när köpehandlingarna har inkommit.

Bygglovsansökan

En komplett bygglovsansökan ska vara inlämnad senast 30 november 2017.

Slutbetalning av tomt

En faktura på resterande köpskilling kommer att skickas när bygglovet är beviljat.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast 6 månader efter beviljat bygglov och bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning inom två år från det att faktura på slutbetalning av tomt har skickats.

Platskarta, Hälltorps gård Etapp 4, i förhållande till centrala staden, resecentrum, E45 mm.

 

Tomtkarta, Hällstorps gård Etapp 4

 

Snittpris på tomter är 349 000 kronor.

Fastighet

Areal(m2)

Pris (kr)

Förtur

Ananasäpplet 1

  ca 835

334 020

 

Ananasäpplet 2

1 020

359 920

 

Ananasäpplet 3

  925

346 620

 

Anansäpplet 4

  898

342 840

 

Ananasäpplet 5

  985

355 020

Förtur

Silvaäpplet 1

ca 1 033

361 740

 

Silvaäpplet 2

  951

350 260

 

Förtur

Silvaäpplet 3

  995

356 420

 

Silvaäpplet 4

  784

326 880

 

Silvaäpplet 5

  992

356 000

 

Mindre justeringar av några tomtgränser.

För några av de nybildade villatomterna inom Hälltorps gård etapp 4 har ansökan om att justera gränser inlämnats. Dessa ansökningar kommer ingå som villkor i kommande köpeavtal. Det gäller så kallade hörnavskärningar för fastigheterna Silvaäpplet 1 och Ananasäpplet 1 som genom ansökta åtgärder kommer att minskas med rödmarkerade ytor för att anpassas mot gata och trottoar.

För Silvaäpplet 6 har också en ansökan om fastighetsbildning inlämnats. Åtgärden innebär inga arealförändringar för fastigheterna, men en remsa avsedd för plantering mellan transformator och Silvaäpplet 5 blir smalare. Läs mer om detta i nedanstående Beslutsprotokoll

Senast granskad 2019-08-29 av Katarina Loodh