Hälltorps gård Etapp 1

Hälltorps gård är beläget i den nordvästra delen av Trollhättan.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-49 79 03
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kartbild över Hälltorps gård i förhållande till stadenAvstånd

  • Riksväg 45, ca 3 km
  • Centrum, ca 3 km
  • Bussförbindelser finns strax utanför området på Kungälvsvägen
  • Gång och cykelväg finns
  • Närmaste matbutik finns i Strömslund ca 800 m
  • Badplats Öresjö, ca 5 km
  • Ridskola och fältrittklubb - ligger i direkt anslutning till området

För barnfamiljer

Närmaste förskola och skola upp till åk 9 finns i stadsdelen Strömslund. Lekplats och liten fotbollsplan finns ca 100 meter norr om Hälltorps gård.

Ny lekplats

Karta över grönområden med lekplats. Platsen kommer färdigställas under våren 2015

Försäljning

Inga tomter finns kvar till försäljning. 

Tomtkarta – Hälltorps gård, etapp 1

Karta Hälltorps gård, etapp 1

 Hälltorps gård, etapp 1

Senast granskad 2019-02-25 av Ulrica Kullander