Hälltorps gård

Hälltorps gård är beläget i den västra delen av Trollhättan, söder om stadsdelen Torsred. I området planeras det för totalt 90 tomter.

Person
ProjektsamordnareMagnus Stjärnborg 0520-49 79 56
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kartbild över Hälltorps gård i förhållande till stadenHälltorps gård ligger i en attraktiv del av staden med närhet till både centrala staden, badplats i Öresjö och natursköna promenadstråk utefter Göta älv.

Utbyggnaden av området sker i 4 etapper:

Hälltorps gård Etapp 1

Hälltorps gård Etapp 2

Hälltorps gård Etapp 3

Hälltorps gård Etapp 4

Avstånd

  • Riksväg 45, ca 3 km
  • Centrum, ca 3 km
  • Bussförbindelser finns strax utanför området på Kungälvsvägen
  • Gång och cykelväg finns
  • Närmaste matbutik finns i Strömslund ca 800 m
  • Badplats Öresjö, ca 5 km
  • Ridskola och fältrittklubb - ligger i direkt anslutning till området

För barnfamiljer

Närmaste förskola och skola upp till åk 9 finns i stadsdelen Strömslund. Lekplats och liten fotbollsplan finns ca 100 meter norr om Hälltorps gård.

Ny lekplats

Karta över grönområden med lekplats. Platsen kommer färdigställas under våren 2015

Hälltorps gård - Läge i centrum

Kartbild över Hälltorps gård, utzoomad

Illustrationskarta, Hälltorps gård

Illustrationskarta, Hälltorps gård

Senast granskad: 2018-02-07 | av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)