Lärketorpet partnerskap

- Partnerskap för planering och utbyggnad av stadsdelen Lärketorpet.

Person
ExploateringsingenjörEva Grönberg 0520-49 79 76
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Logotype, LärketorpetTrollhättans nya stadsdel, Lärketorpet, kommer att byggas ut. Detaljplanen för etapp 1 har varit ute på samråd under sommaren 2014.

Fyrstads Flygplats AB redovisade i samrådet att de har för avsikt att anpassa flygplatsen till nya EU-regler. Detta kommer att påverka hur Lärketorpet kan byggas ut. Därför har beslut tagits om att arbetet med detaljplanen ska vila tills dess att beslut tagits om flygplatsen.

Lärketorpet är beläget söder om NÄL och Skogshöjden.

I november 2005 fattades en överenskommelse om partnerskap för planering och utbyggnad av den nya stadsdelen. Partnerskapet innebär att sju parter gemensamt ska planera för ca 1000-1500 lägenheter i Lärketorpet.

Överenskommelsen avser följande parters, utöver Trollhättans Stad:

Bostads AB Eidar

HSB, Nordvästra Götaland 

NCC, Construction Sverige AB 

PEAB Projektutveckling Väst AB 

Riksbyggen, Byggregion Väst 

SKANSKA, Sverige AB 

Trollhättans Stad ser arbetet med partnerskap som ett sätt att i nära samarbete med aktörer inom bygg- och bostadsmarknaden utveckla en ny stadsdel och få fram de bästa förutsättningarna för en god boendemiljö med bra och prisvärda bostäder.

I juni 2007 antog kommunfullmäktige ett styrdokument för planering och byggande i stadsdelen Lärketorpet.

Planprogrammet är antaget och arbetet med första detaljplanen är påbörjat.

Senast granskad 2018-01-04 av Katarina Loodh