Avfallstrappa med troll som visar vad och hur man ska behandla sitt avfall. Illustration: Per-Anders Nilsson

Minskad nedskräpning

Kommunen ansvarar för en del, men att hålla Trollhättan snyggt och rent är ett jobb för oss alla!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mål: 

 • År 2020 ska nedskräpningen utomhus på platser som allmänheten har tillträde till,  ha minskat per capita jämfört med år 2010.

Aktiviteter: 

 • Arbeta för att ta fram ett förebyggande informationsmaterial om nedskräpning som riktar sig till vuxna, ungdomar och barn men även till fastighetsägare och näringsliv.
 • Informera och synliggöra arbetet med ett Rent och Snyggt Trollhättan (ett Rent och inbjudande Trollhättan) bland annat genom att informera på hemsidan.
 • Synliggöra resultatet av renhållnings- och parkarbetet.
 • Minska frekvenser av markstädning utanför papperskorgar.
 • Återkoppling mellan beställare och utförare kontinuerligt för att se till att det finns papperskorgar på rätt plats.
 • Fortsatt bedriva tillsyn med avseende på nedskräpning.
 • Se till att det finns mobila större behållare som kan placeras ut vid särskilda platser eller perioder.
 • Synliggöra arbetsinsatserna och informationen avseende nedskräpning vid olika arrangemang när inte tillståndsansökan finns bland annat skolavslutningar, cruising.
 • Samverka med fastighetsägare bland annat AB Eidar Trollhättans bostadsbolag.
 • Skriva renhållningsavtal med fastighetsägare.
 • Samverka med City Trollhättan föreningar och organisationer genom olika kampanjer.
 • Samverka med näringslivet bland annat köpcentrum Överby om bra insamlingssystem.
 • Samverka med Polisen som bland annat kan beivra överträdelser.
 • Skriva avtal gällande ”Skolskog med skolor och förskolor” specifikt om fokusområdet nedskräpning.
 • Vid detaljplanearbete och i samband med bygglov ska förutsättningar skapas för en långsiktigt hållbart avfallshantering inom bostads-, industri-, fritidsområden med flera.
 • Varje kommunal nämnd bär ett särskilt informationsansvar beträffande avfallshantering inom sina respektive områden.

Läs hela Avfallsplanen på TEABS:s hemsida

*Illustration av Per-Anders Nilsson

Logotype för "Håll Trollhättan rent"

Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för att få en skräpfri kommun.

Vybild, älven, med hängbron på långt avstånd

Klimat och miljö

Trollhättans Stad har historiskt sett haft ett ambitiöst miljöarbete. Prioriterade områden i mål- och resursplanen (MRP) för 2024-2027 är minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald.

Senast granskad 2024-03-21 av FIAJOH