Närbild på man som lyssnar intensivt. Texten "Vi lyssnar på dig" i bakgrunden.

Vi behöver din hjälp!

I september gick det ut en enkät från SCB till 1200 slumpmässigt utvalda trollhättebor, som fick möjlighet att betygsätta Trollhättan. Undersökningen är viktig, och vi vill få in fler svar från er, för att kunna utveckla vår kommun! Är du en av de som fått en påminnelse att svara på denna enkät? Ta vara på chansen!

Person
KvalitetschefAnn-Christine Apelman 0520-49 74 83
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Hur just ni upplever Trollhättan och bedömer de kommunala verksamheterna är en viktig informationskälla för vårt fortsatta arbete med att utveckla kommunen och förbättra den kommunala verksamheten.

Trollhättans Stad har därför gett Statistiska Centralbyrån, SCB, i uppdrag att genomföra en medborgarundersökning i Trollhättan. Vi vill veta vad ni tycker om kommunen som en plats att bo och leva på, hur ni bedömer de olika kommunala verksamheterna, samt hur ni ser på ditt inflytande i kommunen. SCB (Statistiska Centralbyrån) strävar efter att resultatet av undersökningen ska bli så rättvisande som möjligt, och att vi ska få en riktig bild av er medborgarnas åsikter. Därför är det viktigt att så många som möjligt av er utvalda besvarar enkäten. Tyvärr har medborgarundersökningen, liksom många andra undersökningar, haft problem de senaste åren med vikande svarsfrekvenser. Detta vill vi försöka ändra på!

Trollhättans Stad skickar i veckan ut medborgarundersökningen till 1200 av er invånare, i åldrarna 18-84, innehållande en rad frågor om kommunal service och Trollhättans attraktionskraft, för att se vad ni tycker. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur ni som kommunens medborgare ser på er kommun.

– Undersökningen ger oss en bra bild över hur vår verksamhet och kommunen Trollhättan uppfattas av våra invånare. Med undersökningen som bas kan vi sedan utveckla och förbättra vår verksamhet, konstaterar Trollhättans Stads kvalitetschef Ann-Christine Apelman.

Undersökningen, som denna vecka når 1200 trollhättebor, är den sjätte i ordningen. Något som ger möjlighet att följa förbättringar och förändringar. Samma undersökning går också ut till hundratalet andra kommuner i landet.

– Det betyder att vi kan jämföra nöjdheten hos våra invånare med andra kommuner, vilket också är mycket intressant, säger Göran Carlsson som arbetar med statistikfrågor i Trollhättans Stad.

De tre huvudområden som undersökningen vill fånga invånarnas uppfattning om är:

 • Hur kommunens invånare tycker att det är att leva och bo i Trollhättan 
  Detta mäter hur ni  upplever Trollhättan som en plats att bo och leva på med fokus på fritid, arbete, utbildning, kommunikationer, bostäder, kommersiellt utbud, trygghet. Exempel på hur kommunen arbetat med att förbättra upplevelsen av Trollhättan är 100-årsfirandet med många evenemang, och bostadsgarantin för studentbostäder.
   
 • Hur de kommunala verksamheterna fungerar
  Detta mäter hur ni uppfattar kommunens bemötande och tillgänglighet i allmänhet, inom till exempel förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, stöd till utsatta personer, räddningstjänst, gång- och cykelvägar, gator och parker, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp samt miljöarbete. Detta kan vara satsningar på e-tjänster för att underlätta för er som bor i kommunen att kunna komma i kontakt med oss dygnet runt, eller satsningar på fasta anläggningar, som Öresjö, lekplatser, utegym, nya hallen på Innovatum.
 • Hur medborgarna ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut
  Detta mäter hur ni uppfattar möjligheten till kontakt, information, påverkan och förtroende för kommunen. Exempel på hur kommunen har arbetat med ökat inflytande för kommuninvånare är att ni har fått tycka till om Nya Drottningstorget, ungdomar från fritidsgårdarna har fått ta fram hur de vill att Nya Älvstaden ska utvecklas för att den ska kännas som deras egen stadsdel.

Ladda ner rapporten från tidigare undersökningstillfälle

Resultat från medborgarundersökning 2014

Bilaga till Resultat från medborgarundersökning 2014

Sammanfattning Medborgarundersökning 2014

Mer information om undersökningen och resultaten för övriga deltagande kommuner finns på www.scb.se/medborgarundersokningen

För ytterligare information kontakta kvalitetschef Ann-Christine Apelman, 0520-49 74 83.

Senast granskad: 2016-10-31 av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)