Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad bestämdes på kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsens möte den 2 oktober handlade bland annat om bostäder och nya verksamheter på Oden, en ny förskola i Götalunden och nya bostäder i Sjuntorp.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Dagordningen för kommunstyrelsens möte på onsdagen innehöll 28 punkter, här är några intressanta frågor som togs upp:

Bostäder och nya verksamheter i Oden

Fastighetsägaren för Oden ansöker om att få bygga cirka 100 bostäder i flera våningar på affärshusets tak, samt erbjuda nya verksamheter som biograf, kontor, gym, vårdcentral och tandläkare. Ansökan har kompletterats med vybilder, solstudier och en uppskattning av nuvarande byggnadskonstruktion och kapacitet för att klara av en påbyggnad.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ansökan om planbesked och att förslaget till detaljplan handläggs med ett så kallat ”utökat förfarande”. Det krävs eftersom förslaget anses vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Mer information om hur detaljplaneprocessen fungerar kan du läsa på vår hemsida:
Detaljplaneprocessen

Götalundens förskola

Utbildningsförvaltningen vill bygga en ny förskola i Götalundens park som ska ersätta förskolan Lunnen, vilken stängs ned och flyttas eftersom stadsparken ska anläggas på dess nuvarande plats.

Götalundens förskola föreslås bestå av sex avdelningar.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ansökan om planbesked och att detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

Nya bostäder i Sjuntorp

Eidar vill bygga flera mindre flerbostadshus – sammanlagt 20-40 lägenheter – på Kyrkvägen i Sjuntorp och har ansökt om planbesked för upprättande av detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ansökan om planbesked och att detaljplanen handläggs med standardförfarande.

När kommunstyrelsens protokoll är justerat meddelas det via Trollhättans Stads kommunala anslagstavla och kan läsas i sin helhet den 8 oktober.
Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Senast granskad 2019-10-03 av Per Ivarsson