Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunstyrelsen?

Här berättar vi om några av de beslut som fattades på kommunstyrelsen den 19 februari.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Fortsättning för IT-guider

Projektet IT-guider har sedan hösten 2018 pågått i Trollhättan, med stöd av projektmedel från Länsstyrelsen. Projektet har genomförts i samverkan mellan Trollhättans Stad (Kultur och fritidsförvaltningen samt Kommunstyrelsens förvaltning) och föreningen Enter Sweden som finns i Örebro. Enter Sweden har utvecklat konceptet IT-guider som syftar till att nyanlända ungdomar erbjuder äldre att få hjälp och stöd med digitala verktyg.

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslog för kommunstyrelsen att bevilja Kultur- och fritidsförvaltningen medel om 360 000 för verksamhet med IT-guider i Trollhättan år 2020. Medlen anslås ur kommunstyrelsens anslag för social hållbarhet.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Kultur- och fritidsförvaltningen medel om 360 000 för verksamhet med IT-guider i Trollhättan år 2020. Medlen anslås ur kommunstyrelsens anslag för social hållbarhet.

 

Ansökan om att koordinera nationella, WHO-nätverket Healthy Cities

Trollhättan är sedan 2004 medlem i WHO-nätverket Healthy Cities. Genom medlemskapet har Trollhättans Stad utvecklat en förståelse och kunskap om den sociala hållbarheten och om jämlik hälsa samt fått kraft och stöd i att omvandla teorier och budskap till konkreta insatser på hemmaplan.

Under hösten 2020 kommer den nuvarande koordinatorn från Helsingborg Stad att gå i pension och styrelsen har öppnat för medlemmarna att ansöka om att få koordinera nätverket i framtiden. Det handlar i första hand om att genom försäljning av tjänst motsvarande en halvtid, låta en av Trollhättans Stads hållbarhetsstrateger arbeta för nätverkets räkning parallellt med sin pågående tjänst inom staden.

Kommunstyrelsen utskott för social hållbarhet föreslår Kommunstyrelsen besluta att ansöka om att få koordinera nationella WHO-nätverket Healthy Cities och att godkänna förslaget till ansökan daterat 2020-01-26.

Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om att få koordinera nationella WHO-nätverket Healthy Cities och att godkänna förslaget till ansökan daterat 2020-01-26.

Protokollet är justerat och tillgängligt att läsa i vårt diarium:

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Senast granskad 2020-02-25 av Per Ivarsson