Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunstyrelsen?

Här berättar vi om några av de beslut som fattades på kommunstyrelsen den 15 april.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Antagande av detaljplan för Lärketorpet

Kommunstyrelsen har antagit detaljplanen för Lärketorpet nordvästra delen, etapp 1. Detaljplanen syftar till att pröva marken inom området för ny bostadsbebyggelse samt ny förskola och särskilt boende. Planområdet utgör en första etapp inom bostadsområdet Lärketorpet nordvästra delen.

Totalt möjliggörs cirka 34 villatomter och två kvarter med cirka 95 bostäder i flerbostadshus, samt en förskola med 6–8 avdelningar. Öster om läget för ny förskola avsätts en tomt för särskilt boende.

 

Parkeringshus planeras i kvarteret Renen

För att möta det växande behovet av p-platser för pendlare och besökare planeras nybyggnation av ett parkeringshus i anslutning till bussterminalen i kvarteret Renen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avtal avseende projektering och upphandling mellan Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB och Trollhättans Stad.

 

Grönt ljus för ”Näktergalen”

Kronan F-6 ska tillsammans med Högskolan Väst gå in i projekt Näktergalen. Projektet startade för första gången på Malmö högskola 1997 och har sedan dess spridit sig till både fler högskolor/universitet i Sverige, men också runt om i världen. I Trollhättan hoppas vi kunna starta med 15 mentorspar under år 2020.

Det är studenter på HV som blir mentorer och det är elever i åldersgruppen 6-12 år på Kronan som deltar. Målet är att få fler med icke akademisk bakgrund att läsa på högskolan och öka den sociala hållbarheten.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 60 000 kronor till Näktergalens mentorsprogram för år 2020, ur kommunstyrelsen anslag för social hållbarhet.

Protokollet är justerat och tillgängligt att läsa i vårt diarium:

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Senast granskad 2020-04-17 av per.ivarsson@trollhattan.se