Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunfullmäktige?

Här berättar vi om några av de beslut som togs på kommunfullmäktige den 12 september.

Person
Kommunsekreterare Izabel Johansson 0520-49 63 19
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Byggstart för kontaktcenter

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 att projektering och upphandling ska genomföras för ett kontaktcenter i Trollhättans Stad. Projekteringen har föregåtts av förstudie och lokalplanering enligt Trollhättans Stads lokalbehovsprocess och har letts av Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB. Lokalprogrammet med dess principskiss omfattade lokaler för verksamheten kontaktcenter samt lokaler för allmän yta och besöksrum i Trollhättans stadshus och har legat till grund för arbetet med projektering och upphandling.

Lokalerna är avgörande för den kommande verksamheten och beslut i lokalfrågan är en förutsättning för fastställandet av öppningsdatum för kontaktcenter. Byggnationen planeras vara klar för inflyttning efter sommaren 2021.

Amorteringsfrihet Folkets hus

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Folkets Hus Kulturhuset Trollhättan uppgörelse med Nordea om amorteringsfrihet under perioden 2021-06-27 – 2023-06-26. Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 14 september med beslut om återremiss, men utifrån skälen för återremiss fann inte kommunstyrelsen grund för att ändra ursprungligt förslag till beslut.

Nya markpriser för industrimark

Det senaste året har efterfrågan på mark för verksamheter ökat markant. De priser som gäller för Stadens mark för verksamheter är till största del beslutade på 1990-talet och början av 2000-talet. De nya markpriserna omfattar tillgänglig detaljplanerad mark inom Skogstorpa, Stallbacka och Hedeäng.

Titta gärna på senaste sändningen via vår hemsida:
Webbsändning kommunfullmäktige 12 oktober

Protokollet har justerats och är tillgängligt via Trollhättans Stads.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Senast granskad 2020-10-19 av Per Ivarsson