Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunfullmäktige?

Budgeten klubbades igenom, med höjd kommunalskatt. Och Gärdhems bygdegård köptes in. Det var några av besluten som togs på kommunfullmäktige den 4 november

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Budgeten var i fokus på kommunfullmäktige den 4 november, och debatten om budgeten pågick från cirka 13:30–21:30.

Den politiska majoritetens förslag, det vill säga den som samarbetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade, röstades igenom. Därmed fastställdes förslaget om Mål- och resursplan 2020–2023/Budget 2020, och förslaget om en höjning av kommunalskatten från 2020 med 80 öre, från nuvarande 21:56 kronor per skattekrona till 22:36 kronor per skattekrona. Höjningen beräknas ge ökade skatteintäkter med 102 miljoner kronor.

De samverkande oppositionspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, röstade för sitt gemensamma budgetförslag, medan Sverigedemokraterna röstade för sitt förslag och för Liberalerna för sitt.

Köp av Gärdhems bygdegård

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget från kommunstyrelsen, det vill säga om ett förvärv av fastigheten Hol, 1:19, Gärdhems bygdegård, för köpeskillingen 1 krona.
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna yrkade för bifall till förslaget. Moderaterna och Kristdemokraterna röstade emot.

Kommunfullmäktiges protokoll justeras fredag den 15 november och kan då nås via vårt diarium:

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Senast granskad 2019-11-12 av Per Ivarsson