Trollhättans Stad utökar sin digitala närvaro med chatt

I spåren av den rådande pandemin har verksamheter inom Trollhättans Stad visat stor handlingskraft genom att anpassa verksamhet och ställa om. Digital utveckling har blivit ett än mer prioriterat område, både i interna processer och gentemot Trollhättans medborgare.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Som ett steg i att bli än mer digitala kopplar delar av organisationen upp sig på chatt via hemsidan för att det ska bli lättare att få kontakt i vissa frågor.

Till en början är det arbetsmarknads- och socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som börjar att använda chattfunktion via hemsidan trollhattan.se som en ytterligare kontaktväg in till verksamheterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen fokuserar på att svara på frågor om bygglov i en chatt och en dag i veckan används chatten till olika teman kopplat till stadsutvecklingsfrågor.

– Vi har sett att antal stora bygglovsärenden har gått ned och ersatts med mindre under pandemin och en teori om varför det blivit så kan vara att invånare valt att inte ta en första kontakt, där ser vi att en ökad digital tillgänglighet är en lösning. Och den andra delen handlar om att vi vill bli ännu bättre på att involvera och engagera trollhättebor i stadsutvecklings- och samhällsutvecklingsfrågor, därav våra temachattar, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef.

På Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är det Enheten mot våld i nära relationer som finns tillgänglig via chatten. Chatten kommer till en början vara öppen två gånger i veckan för rådgivning och stöd i frågor kring våld i nära relationer.

– Under pandemin har vi sett en ökning av våld i hemmet. Chatten blir ytterligare ett sätt för medborgarna att komma i kontakt med oss med sina frågor, tankar och funderingar och för att få råd, tips och stöd när det gäller våld i nära relationer, säger Gerd Holmgren, enhetschef på Enheten mot våld i nära relationer.

För mer information, kontakta
Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef, telefon: 0520-49 74 06
Gerd Eriksson Holmgren, chef på Enheten mot våld i nära relationer, telefon: 0520-49 50 70

Här hittar du chattarna

Frågor som rör våld i nära relationer

Måndagar och torsdagar kl. 09.00-10.00
www.trollhattan.se/asfchatt

Frågor som rör samhällsbyggnad

Bygglov

Tisdagar kl. 15.00-17.00 och fredagar kl. 09.00-12.00

www.trollhattan.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/

Tema-chatt om samhällsbyggnadsfrågor

Onsdagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

www.trollhattan.se/sbfchatt

Senast granskad 2021-08-04 av Cecilia Wilson