Trollhättans Stad tackar för det goda samarbetet

Bra förberedelser och en god samverkan bidrog till att den dansk-svenske politikern Rasmus Paludans demonstration avlöpte väl på torsdagen. – Vi vill rikta ett stort tack till föreningar, församlingar och civilsamhälle för det samarbete som vi har, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För att minska risken för att oroligheter skulle bryta ut i samband med gårdagens demonstration vid Hansen-platsen hade Trollhättans Stad tillsammans med flera andra aktörer förberett sig.

Genom ett aktivt förebyggande trygghetsarbete, bland annat i form av flera dialogmöten med föreningar, mynnade det ut i att föreningarna arrangerade olika typer av aktiviteter under torsdagen.

Samarbete ger resultat

Trollhättans Stads fältenhet och trygghetsvandrarna har också varit extra aktiva under den senaste tiden, synts ute och haft dialog. Och tillsammans kunde vi hjälpas åt för att minska oro och risken för våldsamheter genom att informera och skapa aktiviteter som är positiva och stärker vår gemenskap.

Också det förebyggande samarbetet med polisen, räddningstjänsten och NU-sjukvården har fungerat bra.

Fortsatt dialog

Betydelsen av samverkan, där de goda krafterna i samhället hjälps åt, gör stor skillnad menar Paul Åkerlund.
 – Vi visar återigen att när vi samarbetar blir oftast resultatet gott, det är lite av Trollhättans styrka – oavsett vad det gäller, säger Paul Åkerlund.

Det förberedande trygghetsarbetet och dialogmötena med föreningar och samfund kommer att fortsätta, för att fördjupa dialogen för Trollhättans bästa.

Senast granskad 2022-05-13 av PERIVA