Logotyp, Fossilfria transporter

Trollhättan satsar hårt på fossilfria fordon och miljövänliga resor

I över 10 års tid har vi successivt ersatt bensin- och dieseldrivna fordon med biogasfordon, och på senare tid också med elbilar. Den 1 oktober 2016 var 76,5 % av personbilarna och de lätta lastbilarna biogas eller elfordon inom Trollhättans Stad och de kommunala bolagen. Vår målsättning är att leda vägen för en fossilbränslefri fordonsflotta till 2030 – och att 100 % av fordonen är fossilbränslefria redan 2020.

Person
Energi- och klimatrådgivarePål Kindblom 0520-49 70 43
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Se filmen Den gröna vägen på Youtube istället

Kommunen vill föregå med gott exempel när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Vi är en stor arbetsgivare och står för en betydande mängd transporter. Med vår satsning kan vi bidra till att snabba på utbyggnaden av infrastruktur för laddning och tankning av förnybara och fossilfria drivmedel. Vi vill också inspirera det lokala näringslivet att välja fossilfria fordon.

Samtidigt arbetar vi för att skapa bättre möjligheter att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik i vår kommun. Lika viktigt är att hitta lösningar som minskar resandet, exempelvis genom att fler kan arbeta på distans och ha möten via nätet.

Satsningen ”Fossilfria transporter 2030” gör vi tillsammans med övriga 13 kommuner i Fyrbodal och 24 kommuner i de norska länen Östfold och Follo. Alla 38 kommunerna skrev under en budkavle i maj 2014 där vi åtar oss att driva på det lokala och regionala arbetet genom att:

  • Delta i gemensamma gränsöverskridande utvecklingsprojekt.
  • Successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030.
  • Aktivt arbeta för en infrastruktur som gör det enkelt att välja förnybara bränslen istället för att tanka fossilt. Vi ska också satsa på pendelparkeringar och väl fungerande kollektivtrafik.
  • Utöver drivmedel och fordon ska vi arbeta aktivt med beteendefrågan för en hållbar mobilitet.
  • Fokusera på det lokala och regionala näringslivet så att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta ger affärsnytta.

Vill du veta mer?

  • Ett av målen med Fossilfria transporter 2030 är att bli en världsledande gränsregion när det gäller användningen av el- och biogasfordon. Följ utvecklingen!
  • Fyrbodal är den första region i Sverige där kommunerna tagit ett gemensamt beslut om att möta regeringens mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige 2030
Senast granskad: 2016-12-01 av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)