Trollhättan har beredskap för ökat mottagande av flyktingar

Trollhättan har fått en förfrågan från Migrationsverket om att se över möjligheten till evakueringsboenden utöver det ordinarie flyktingmottagandet. Nu har Trollhättan ordnat fram 28 platser.

Person
StadsdirektörUlrika Strandroth Frid
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Trycket är fortsatt stort när det gäller antalet flyktingar som söker asyl i landet. Inte minst i Göteborgsområdet. Under den senaste perioden har drygt 9 000 personer i veckan sökt asyl i Sverige.

Migrationsverket kan i dagsläget, trots stora ansträngningar, inte ordna boende-platser åt alla asylsökande som behöver det. Därför har Migrationsverket sökt hjälp av Sveriges kommuner som ombetts undersöka möjligheten att ställa i ord-ning evakueringsplatser, utöver det ordinarie mottagandet.

Det handlar om platser där asylsökande kan bo i några dagar i avvaktan på att Migrationsverket ordnar fram fler vanliga asylboenden runtom i Sverige.

Trollhättan har fått en sådan förfrågan och har gjort klart med 28 platser i kommu-nen. Dessutom finns möjlighet till 40-talet ytterligare platser om det skulle behö-vas. Detta har vi i dagarna meddelat Migrationsverket.

– Vi är i ett läge där myndigheter och organisationer gemensamt måste mobi-lisera. I Trollhättan har vi en tradition av öppenhet och vill givetvis bidra i en sådan här situation. Dock ska man komma ihåg att inflödet av nyanlända ställer höga krav på vår organisation, det är många som gör ett otroligt jobb för att lösa detta, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Skola, socialtjänst och överförmyndarverksamheten är några av de verksamheter som nu går på högvarv. Dessutom får Trollhättans Stad hjälp av flera frivilligorga-nisationer.

– Ser man till vår ordinarie verksamhet så har vi sedan tidigare ett stort inflö-de av nyanlända. Vårt dagliga mottagande är i nivå med förra året. Dock är det en stor skillnad i att det nu tillkommit många ensamkommande barn, vil-ket kräver extra mycket av samhället, berättar Said Niklund som är chef för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Just nu finns det 606 personer i Trollhättan som sökt asyl. Av dessa är 70 ensam-kommande barn.

Läs mer om flyktingsituationen och migration:

www.migrationsverket.se

Flera händer i en cirkel

Flyktingkatastrofen - så kan du hjälpa till i Trollhättan!

Många ringer in till Trollhättans Stad och undrar om man kan göra något i den rådande flyktingsituationen. Det är otroligt vad mycket goda viljor och krafter det finns i Trollhättan, och det känns fantastiskt att bo i ett samhälle där så många

Händer från många olika personer tillsammans

Invandring och integration

På dessa sidor får du information om vart du som nyanländ flykting eller invandrare ska vända dig för att få information och hjälp. Du får också information om hur vi i Trollhättan arbetar med dessa frågor.

Senast granskad: 2015-10-19 av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)