Närbild på en VMA-signal

Test av VMA-signal

Test av signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA (populärt kallad Hesa Fredrik), sker idag klockan 15.00.

Person
SäkerhetschefKristina Hedman 0520-49 76 47
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Datum: 2 september
Tid: 15:00

Denna dag kommer signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) att ljuda över Trollhättan. Det är bara ett test och du behöver inte göra någonting. 

Signalerna provas klockan 15.00 första helgfria måndag fyra gånger om året, i mars, juni, september och december (sista månaden i varje kvartal). För år 2019 blir det 4 mars, 3 juni, 2 september och 2 december.

Varningssignalerna

  • Viktigt meddelande ljuder i 7 sek - 14 sek uppehåll - 7 sek signal - 14 sek uppehåll- och så vidare, under minst två minuter.
  • Faran över innebär en 30-40 sekunder lång signal.
  • Varningssystemet innebär att det finns möjlighet att larma hela kommunen samtidigt eller genom selektering vissa delar.

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och krishantering i samband med extraordinära händelser. 

VMA är det varnings- och informationssystem, som dels utgörs av utomhuslarm, och dels av meddelande i radio och TV. 

Läs om VMA på vår hemsida

Läs om VMA på msb.se

Läs om VMA på krisinformation.se

Senast granskad 2019-09-02 av Katarina Loodh