UPPDATERAD: SVT:s nya debattprogram har premiär i Trollhättan

När SVT har premiär för sitt nya tv-program ”Sverige möts” på onsdag, sker det i Trollhättan, närmare bestämt på N3. Temat är segregation och från Trollhättans Stad deltar bland andra kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund. Verksamheten på N3 kommer att pågå som vanligt och väntas inte påverkas av sändningen. Däremot kommer kulturhuset Kronan att ha stängt under onsdagskvällen, från kl 19:00.

Person
Kommunikationschef Vivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

– Det här är frågor som är viktiga för oss, vi jobbar oerhört mycket med att stärka den sociala hållbarheten i Trollhättan. Boende, skola och arbete är nyckelfrågor för att skapa förutsättningar för att alla invånare har en god hälsa och goda livsvillkor, menar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Platsen för debatten är en konsertlokal på N3, Innovatum. SVT har haft önskemål om att debatten sker på Kronan i Kronogården. Stadsdirektören har dock beslutat att SVT istället erbjuds att genomföra sändningen på N3 som har bättre förutsättningar att genomföra arrangemanget på ett säkert sätt.

Vi är måna om att sändningen ska kunna genomföras på ett bra sätt samtidigt som det ska vara tryggt för både invånare och de kommunala verksamheterna som pågår samtidigt, kommenterar stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.

Frågor och svar

 

Vi jobbar oerhört mycket, tillsammans med andra aktörer, för att stärka den sociala hållbarheten i Trollhättan, och det behöver vi fortsätta göra. Boende, skola och arbete är nyckelfrågor för att skapa förutsättningar för att alla invånare ska ha möjlighet till en god hälsa och goda livsvillkor. Vi arbetar varje dag för att få unga att klara skolan och ha en meningsfull fritid, få människor i arbete och utveckla staden. Det är grunden för vår verksamhet. Du kan läsa om en mängd olika åtgärder vi gör när det gäller social hållbarhet, på vår webbplats Några exempel är:

Polisen har uppdraget att arbeta med brottsbekämpande insatser, det är inte kommunens uppgift. Däremot samverkar vi med polisen för att stödja med de delar vi kan utifrån vår roll. Det kan handla om att ha snabba sociala insatser för att tidigt fånga upp unga lagöverträdare, men också brottsförebyggande eller trygghetsskapande åtgärder som exempelvis trygghetsvandrare, grannsamverkan, belysning och attraktiva stadsmiljöer. Mer om hur vi arbetar i samband med ordningsstörningar eller social oro hittar du på vår webbplats.

I våra södra stadsdelar finns det flera utmaningar som har att göra med trångboddhet, ekonomisk otrygghet, arbetslöshet och andra faktorer som påverkar graden av brottslighet i ett område. Våra södra stadsdelar är också utpekade av polisen som ett utsatt område, vilket innebär att kriminella anses ha inverkan på lokalsamhället på olika sätt. Det kan visa sig genom utåtagerande missnöje mot samhället, vilket vi tidvis också ser i våra södra stadsdelar i form av ordningsstörningar och social oro.

Samtidigt finns en vardag för de 13 000 människor som varje dag lever och verkar i våra södra stadsdelar, liksom överallt annars. Där ser vi i vårt bostadsbolag Eidars boendemätningar att det inte finns någon skillnad i människors upplevda trygghet från boende i exempelvis Kronogården jämfört med boende i andra liknande bostadsområden.

Vi har erbjudit SVT att vara i Kronan för att tillgodose deras önskemål att sända på denna plats. Allt eftersom vi fått information från SVT, polisen och våra verksamheter, så har vi gjort bedömningen att N3 är en bättre plats för sändningen och har därför erbjudit SVT denna lokal istället. Lokalen på N3 är skild från övrig verksamhet och planerad för att kunna ha aktiviteter som inte påverkar den övriga verksamheten.
Grunden till detta är att vi är medvetna om att sändningen kan komma att väcka intresse och reaktioner lokalt, då vill vi ge den ett sammanhang där vi kan se till att det är tryggt för både invånare och verksamheter.

Tisdagens bedömning, efter avstämning med polisen, är att det finns risker för ordningsstörningar i anslutning till Kronan som riskerar att påverka tryggheten för de barn, unga och vuxna som skulle befinna sig i lokalerna för olika arrangemang och aktiviteter inom våra verksamheter. Kultur och fritid har därför valt att för säkerhets skull ställa in dessa verksamheter från och med kl 19:00 ikväll. Personal kommer att finnas på plats för att möta hyresgäster eller andra besökare som inte nåtts av informationen eller har frågor.

Vi har haft tät avstämning med polisen angående säkerhetsfrågorna. Skälet till att sändningen flyttades till N3 är just att lokalerna är väl anpassade för den här typen av aktiviteter, vilket gör att den inte bedöms påverka den ordinarie verksamheten. Vår bedömning, efter samråd med polisen, är att verksamheten tryggt kan pågå som vanligt. Enda skillnaden kommer att vara att det syns fler poliser i området än vanligt, som finns på plats just för att säkerställa att allt går lugnt och tryggt till.

Senast granskad 2020-02-26 av Jeanette Wadman