Drottningtorget

Större arrangemang ställs in året ut

Med anledning av den pågående pandemin förlänger Trollhättans Stad det tidigare beslutet om att ställa in större arrangemang. Det nya beslutet gäller året ut.

Person
Förvaltningschef Tommy Svensson 0520-49 78 74 070-659 40 46
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet om att förlänga planeringshorisonten med fyra månader, från 31 augusti till 31 december, motiveras av kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.
– Det känns jättetråkigt, men det behövs en rimlig planeringshorisont för hösten och att välja en kortare etapp hade blivit mer bekymmersamt, säger Paul Åkerlund.

Hans förhoppning är att Trollhätteborna ändå kommer att få uppleva något av arrangemangen, fast stöpta i annan form.
– Vår tanke med beslutet är att något, eller några, av de arrangemang som måste ställas in kanske kan ställas om och genomföras på annat vis, säger Paul Åkerlund.

För Kultur- och Fritidsförvaltningen innebär beslutet att man ser över höstens arrangemang innan man återkommer med besked.
– Vi har nu fortsatt dialog med våra samarbetspartners kring höstens arrangemang och ser över vilka möjligheter som finns kring alternativa genomföranden, säger Tommy Svensson, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen.

Senast granskad 2020-08-13 av Per Ivarsson