Gräsbrand på en åker

Stor risk för gräsbränder i vårt område

Norra Älvsborgs Räddningsförbund, NÄRF, meddelar att bränder just nu kan uppstå och spridas snabbt i torrt fjolårsgräs. Ni bör därför vara mycket försiktig vid eldning utomhus och helst undvika helt att elda.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Det är svårt att förutse hur en gräsbrand utvecklas eftersom vinden kan sprida branden väldigt snabbt. Då ökar risken för oönskad brandspridning, exempelvis till omkringliggande byggnader eller skog. Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen, när sol och vind har torkat upp det fuktiga nattgräset.

Länsstyrelsen informerar

På SMHI:s hemsida kan du se hur gräsbrandsrisken ser ut i just ditt område

På Din Säkerhet hittar du råd om vad du bör tänka på om du ska elda gräs

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Senast granskad 2019-04-16 av Katarina Loodh