Stadsarkivet med Arkivföreståndare Sven-Åke Sandblom.

Stadsarkivet är en enorm informationskälla

Har du tappat dina betyg? Vill du ha information om din fastighet? Vill du veta vad som bestämdes på den första kommunalstämman 1863? Svaren finns i stadshusets arkiv. – Här finns allt som vi har producerat sedan kommunen bildades för drygt 150 år sedan, berättar arkivföreståndare Sven-Åke Sandblom.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På källarvåningen, i stadshusets ena ben, breder det ut sig på en 350 kvadratmeter stor golvyta med 32 000 volymer; stadsarkivet.
– Stadsarkivet består av handlingar, protokoll, diarieförda handlingar, skrivelser, räkenskaper, tekniska beskrivningar, röstlängder – och den stora biten: alla betyg som satts sedan 1860-talet på skolor runt om i Trollhättan, berättar arkivföreståndare Sven-Åke Sandblom.

Varför har vi ett stadsarkiv?

– Det är för att allmänheten ska få tillgång till offentliga handlingar, att man ska kunna skriva böcker och ge ut publikationer, och att revisorerna ges möjlighet att granska kommunens verksamhet. Allt detta är lagstadgat.

Vilka är den vanligaste frågan från allmänheten?

– Vi får in cirka 300 frågor om året på betyg som har kommit bort. Den näst vanligaste frågan är tekniska beskrivningar, alltså om fastigheter som man bor i.

Vad är det för publikationer som görs?

 – Det kan vara C-uppsatser som görs av studenter på högskolan, eller någon som vill skriva en bok om sin hembygd, eller hur staden har växt under 100 år och så vidare. Vi har faktiskt två doktorsavhandlingar om Trollhättan, vilket är ganska ovanligt. Den ena handlar om stadshuset, den andra om barnomsorgens verksamhet kontra skolans verksamhet.

Hur är det att jobba i arkivet?

– Det är en väldigt trevlig arbetsplats för jag träffar mycket folk. Jag har 250–300 besök av allmänheten varje år. Det kan exempelvis vara Gärdhems hembygdsförening som kommer på besök eller en student som behöver information till sin uppsats. 


Läs mer om stadsarkivet
Beställning av betygskopia

Mer om arkivet

  • Antal hyllmeter: cirka 5 000.
  • Antal arkivbildare (exempelvis kommunstyrelsen): 425.
  • Antal serier: 2 747.
  • Innan stadshuset färdigställdes 1981 var arkivmaterialet spritt i tolv olika källare runt om i Trollhättan.
  • Den tyngsta boken i arkivet är fattigliggaren, den väger närmare 25 kilo och beskriver alla ärenden som dåvarande socialtjänsten hanterade mellan 1929–1935.
  • Trollhättans brännvinsbolag, som fanns mellan 1863–1918, var en viktig inkomstkälla för kommunen. Vissa år stod den för 75 procent av skatteintäkterna.
  • Tidigt 1900-tal fanns särskilda hundskattelängder, där samtliga hundar i Trollhättan fanns uppräknade, exempelvis Gråben, 2 år, som kunde kosta 25 kronor om året i skatt.
Senast granskad 2019-08-02 av KLALIW