Restriktioner kring tjänsteresor

2020-03-13: Trollhättans Stad har valt att införa restriktioner som gäller fram till och med 31 maj, när det gäller tjänsteresor.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Stadens medarbetare ska avstå från icke nödvändiga tjänsteresor inom landet. Fysiska möten bör, där så är möjligt, ersättas av digitala möten. Inga tjänsteresor utanför landet kommer att godkännas. För privata resor rekommenderar vi följsamhet till UD:s rekommendationer. Medarbetare i Trollhättans Stad är restriktiva med att arrangera eller delta i större möten och konferenser även i närområdet.

Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid kommenterar beslutet:

– Det handlar om att inte utsätta våra medarbetare för smitta i onödan. Många av våra verksamheter är samhällsviktiga, därför vill vi begränsa resor och större sammankomster under en period, för att vi ska kunna upprätthålla så mycket som möjligt av våra ordinarie verksamheter till invånarna.

Virussymbol för Covid-19

Information om coronavirus

Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset. Nedan hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna.

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Senast granskad 2020-03-24 av Katarina Loodh