Brasa i skogen

Rådande eldningsförbud är upphävt i Trollhättan

Det eldningsförbud som rått i Trollhättan sedan 29 maj har nu hävts. Efter rekommendation från Närf och i samråd med Västra Götalands länsstyrelse finns inte längre förutsättningar för fortsatt eldningsförbud. Vi uppmanar dock till försiktighet vid eldning i skog och mark även om förbud inte längre råder.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Beslut om upphävande av eldningsförbud (Dnr KS 2020/00357).

På grund av ogynnsamma brandriskvärden beslutade Trollhättans Stad 2020-05-29 om införande av eldningsförbud i kommunen. Efter rekommendation från Närf och i samråd med Västra Götalands länsstyrelse finns inte längre förutsättningar för fortsatt eldningsförbud.

Tjänsteperson i beredskap beslutar att upphäva rådande eldningsförbud i Trollhättans kommun. 

Beslutet gäller från och med 2020-06-22 klockan 12:00 tills annat beslut fattas. 

Trollhättans Stad följer kontinuerligt utvecklingen i samråd med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF).

Läs mer om vår beredskap vid ett eventuellt eldningsförbud 

På SMHIs sida kan du söka ut aktuellt område och se varningar för brandrisk:

Varningar brandrisk från SMHI

 

Din säkerhet – om eldning i skog och mark
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Vybild med en härlig lägereld i förgrunden och skog och vatten i bakgrunden.

Elda säkert utomhus

Om du har tänkt att elda utomhus - se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen.

Eldflamma i trästock, närbild.

Elda trädgårdsavfall

Tänker du elda trädgårdsavfall så behöver du känna till några regler.

Senast granskad 2020-07-02 av Katarina Loodh