Logotyp, Projekt i centrum

Projekt i centrum – höstuppstart

Efter några veckors sommaruppehåll är det dags att påbörja de återstående projekten för hösten innan tjälen sätter sig i backen. Den största förändringen efter 2017 års projekt i centrala staden blir att bussarna lämnar Drottningtorget.

Personer
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Efter några veckors uppehåll är det dags att starta upp de återstående projekten i centrum för 2017. Drottningtorget ska bli bussfritt vilket innebär arbeten på kringliggande gator. Dessutom sker en del andra projekt runt om i centrala staden som ska lyfta stadsmiljön ytterligare.

Projekten i centrala staden kommer dra igång inom kort och det är följande som kommer att ske:

 • Magasinsgatan: Trollhättan Energi är klara med sitt arbete på gatan och Trollhättans Stad fortsätter nu med att göra om gatan med ny markbeläggning, belysning och parkeringsplatser.
 • Torggatan/Drottningtorget: Trollhättans Stad bygger tre nya busshållplatser längs Torggatan utmed Drottningtorget.
 • Polhemsgatan (Kungsgatan/Österlånggatan): Gatan stängs av för biltrafik och hållplatser för servicebusslinjerna byggs. Gatan kommer även tillåta taxitrafik under dagtid. Projektstart 7 augusti. Tisdagen den 8 augusti kommer ett träd i parken tas ned för att göra plats åt busshållplatserna. För träd som tas ned i de olika projekten finns en politiskt antagen återplanteringsplan för plantering av nya träd. 
 • Drottninggatan: Trollhättans Stad bygger sammanlagt 12 nya busshållplatser på Drottninggatan. Tre i anslutning till Drottningtorget, tre i kvarteret Tor, tre utanför Högskolan Väst och tre utanför Maria Alberts Park.
 • Maria Alberts Park: Trollhättans Stad kommer rusta upp den andra delen av Maria Alberts Park med bland annat nya bänkar.
 • Strandgatan: bryggan på Strandgatan har fått sig ett lyft med fler och bättre sittplatser och direkt efter semestern drar vi igång med belysningsprojektet längs bryggan och gatan. Gamla stolpar och pollare förnyas och effektbelysning tillkommer.
 • Tingvalla: Trollhättan Energi förnyar de allmänna dricksvatten- och avloppssystemen inom området för att minska risken för källaröversvämningar, samt minska mängden dagvatten som leds till Arvidstorp avloppsreningsverk. Schaktarbete på Dicksongatan påbörjas samt etapp 2 startas upp. Etapp 2 är Tingvallavägen längs med Bergslagsparken och delar av Drottninggatan. Arbetet som utförs kommer att påverka:
  • Genomfartstrafiken i området.
  • Anslutningar av vatten- och avloppsledningar inne på fastigheter.
  • Ljudnivå dagtid då bergssprängning kommer att utföras.
  • Vattendistribution på grund av tillfälliga avstängningar. Särskild information om detta kommer ut när det blir aktuellt
 • Bergslagstorget: under hösten/vinter kommer vi renovera upp torgytan framför Resecentrum för att göra det till en trevlig mötesplats.

Förflyttning av kollektivtrafiken

Som planen ser ut nu kommer all busstrafik styras till Drottninggatan och Torggatan under vecka 39. Då skall hållplatserna på Torggatan vara klara samt tre hållplatser utanför Maria Alberts Park. Vissa hållplatser kommer vara tillfälliga till dess att alla hållplatser och gator är färdigbyggda i slutet av november. 

 Mer information om projekten hittar du på Projekt i centrum 2017. 

Senast granskad: 2017-08-14 | av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)