Problem med gatubelysning runt om i Trollhättan

Förlorad kontakt med styrenheterna ställer till det för tändningen och släckningen av gatubelysningen runt om i Trollhättan. Problemen uppstår sporadiskt och Trollhättan Energi jobbar på en lösning tillsammans med leverantören.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du upptäcker att gatubelysningen inte fungerar som den ska är vi tacksamma om du hjälper oss genom att göra en felanmälan. I väntan på den långsiktiga lösningen åtgärdar vi de sporadiska felen löpande för att gatubelysningen ska fungera.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2021-08-12 av HANMEL