Polisens analys ger underlag för fortsatt arbete

Polisens rapport om utvecklingen i vissa utsatta områden ger ett viktigt underlag för det fortsatta brottsbeivrande arbetet även i Trollhättans södra stadsdelar.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Under måndagen presenterade Polisen sin rapport över utvecklingen i vissa utsatta områden. Även denna gång finns Trollhättans södra stadsdelar med i listan över utsatta områden, och enligt rapporten uppvisar området Kronogården/Lextorp/Sylte en negativ utveckling.

- Vi ser positivt på att polisen gör en grundlig analys över hur utmaningarna och behoven ser ut i olika områden. Det ger ett bra gemensamt underlag för att fortsätta utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Trollhättan för alla, säger stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.

- Slutsatserna här är inga nyheter för oss, vi känner till de strukturer som finns och påverkar tryggheten i de södra stadsdelarna och vi jobbar mycket med insatser för att stärka delaktighet i samhället och förebygga att ungdomar går fel väg, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

- Det här ger en tydlig bild som gör att resurserna kan prioriteras bättre från nationellt håll, både till polisens verksamhet och till vårt förebyggande arbete, så att vi lokalt kan kraftsamla för att möta de mönster vi ser i delar av de södra stadsdelarna, fortsätter Paul Åkerlund.

Senast granskad 2019-06-03 av rebecca.gustavsson@trollhattan.se