Satsningen på Spikön gav bland annat ett ny uteservering under 2014. Här är det Stefan Salimovic och Robert Nielsen som öppnar för säsongen. Satsningen på Spikön gav bland annat ett ny uteservering under 2014. Här är det Stefan Salimovic och Robert Nielsen som öppnar för säsongen.

Överskott trots tuffa tider

– 18:e året i rad med positivt resultat för Trollhättans Stad

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

När Trollhättans Stad gör bokslut för 2014 kan man glädjande nog konstatera ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor, trots ett budgeterat underskott på 50 miljoner kronor.

Det betyder att Trollhättan gör positivt resultat för 18:e året i rad och att man står bättre rustat att möta 2015.

– Det har varit ett tufft år och vi budgeterade med ett underskott för att kunna hålla en bra nivå på verksamheten. Därför känns det verkligen skönt att vi slapp använda våra reserver till att täcka en underbalanserad budget. Jag vill verkligen poängtera att våra nämnder och medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete trots att vi tvingats hålla ordentligt i plånboken, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Ser man till de enskilda nämnderna så har den löpande verksamheten ett överskott på 7 miljoner kronor. Utbildningsnämnden gör ett positivt resultat på 5,3 miljoner kronor. Byggnads- och Trafiknämnden redovisar ett överskott på 5,9 miljoner kronor, mycket tack vare en snöfattig vinter.

På minussidan märks Arbetsmarknads- och socialnämnden som visar underskott på 4,1 miljoner kronor.

Skatteintäkterna visar ett minus på 5,7 miljoner kronor, beroende på att skatteunderlaget i riket minskat.

– Det känns väldigt bra att vi trots allt lyckats få en ekonomi i balans. Ett positivt resultat är förstås viktigt för hela verksamheten, konstaterar ekonomichefen Dan Jonasson.

Trollhättans Stads investeringar för 2014 landade på 102 miljoner kronor. Största enskilda projekten var konstgräsplanerna på Torsbovallen och Lyrfågeln som tillsammans uppgick till 11 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, 0520-49 76 46, eller ekonomichefen Dan Jonasson, 0520-49 79 51.

Senast granskad: 2018-01-18 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)