Öppet samråd

Tisdagen den 3 maj kl 18.00 inbjuds den finsktalande minoriteten till ett öppet samråd på Kronan, Trollhättan, lokal Kronansalen.

Person
FolkhälsostrategPeter Göthblad 0520-497799 070-5644355
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kvällen inleds med att Katja Pulkkinen, informerar om träffpunkternas verksamhet, särskilt den på Blåvingen, Lextorp. Pia Keränen Larsen berättar om bibliotekens verksamhet och Markku Viitanen delger oss information om hur samrådet fungerar i Trollhättans samt om Finsk språkservice i Stadshuset. (hela denna del sker på finska)

 Därefter följer ett öppet samråd om utvecklingen av det finska förvaltningsområdet med fokus på äldreomsorg. (Vi delar oss i mindre grupper där några grupper talar finska och har tillgång till tolk – och några grupper talar svenska) Politiker från Kommunstyrelsen kommer att närvara.

Det bjuds på enklare förtäring

Välkomna! (ingen föranmälan behövs)

Trollhättans Stad ingår i det Finska förvaltningsområdet!

Med finskt förvaltningsområde avses de kommuner i Sverige där de finskspråkiga invånarna (sverigefinnarna) har vissa lagstadgade språkliga rättigheter, vilket i korthet innebär att:

  • Enskilda medborgare har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen
  • Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där detta behövs.
  • Den som begär det ska kunna erbjudas förskoleverksamhet samt äldreomsorg helt eller delvis på finska. 
  • Kommunen är skyldig att informera minoriteten om deras rättigheter enligt denna lag. 
  • Kommunen ska ge minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.
Senast granskad: 2016-04-25 | av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)