Stadshuset i bakgrunden, och röda blommor i förgrunden

Trollhättans öppenhet i topp

En granskning visar att Trollhättan är en av landets bästa kommuner när det kommer till öppenhet och insyn.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Offentlighetsprincipen innebär att handlingar som har inkommit till myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Det finns undantag från den principen när det exempelvis handlar om sekretess, men som huvudregel har alla rätt att begära ut och läsa handlingarna.

För att se hur bra Sveriges 290 kommunstyrelser är på öppenhet och insyn genomfördes en undersökning med hjälp av ett nykonstruerat öppenhetsindex. Den visar att Trollhättan tillhör de bästa kommunerna i landet när det handlar om öppenhet och transparens. Du kan ta del av hela rapporten på undervaka.se

Senast granskad: 2017-08-14 av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)