Ökad giltighet för seniorkort

Den 1 mars ändras giltigheten för seniorkorten i Trollhättan till att gälla hela dygnet.

Person
Planeringssekreterare Göran Carlsson 0520-49 79 62
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Från och med 1 mars 2019 gäller seniorkort Trollhättan dygnet runt. Befintliga seniorkort uppdateras automatiskt till den nya giltigheten och behöver alltså inte bytas ut. Mer information om seniorkorten i Trollhättan finns på Västtrafiks hemsida:
Västtrafik

Mer information om kollektivtrafiken i Trollhättan hittar du här på vår hemsida:
Kollektivtrafik Trollhättan 

Senast granskad 2019-02-19 av rebecca.gustavsson@trollhattan.se