Nya regler om rapportering av farligt avfall

Som ett steg mot att få bättre kontroll på farligt avfall i Sverige ska företag och verksamheter från och med 1 november rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Farligt avfall

Redan idag finns krav på att anteckna det farliga avfall som uppstår i verksamheten eller företaget. Den informationen ska finnas tillgänglig för miljökontoret vid förfrågan. Skillnaden som blir är att verksamheter och företag från och med 1 november ska rapportera sitt farliga avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket.

- Vi börjar nu att informera om de nya reglerna. Vi har förståelse för att det kommer att ta ett tag innan alla företag har hunnit komma in i det nya systemet med registrering. Vi finns tillgängliga för att stötta och svara på eventuella frågor som uppstår, säger Mika Thomasdotter, miljöinspektör på miljökontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Först den 1 januari 2022 kommer det att vara en miljösanktionsavgift kopplad till för sen registrering av sitt farliga avfall. 

Frågor och svar

Reglerna omfattar alla verksamheter, stora som små, som producerar, transporterar, samlar, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Några exempel från olika verksamheter

 • kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
 • jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel)
 • frisersalonger (farliga kemikalierester)
 • tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
 • rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial)
 • bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier)

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet och om vilka skyldigheter du har.

För varje avfallstyp ska man anteckna uppgifter om

 • Var avfallet har producerats
 • Datum när avfallet borttransporteras
 • Hur avfallet transporteras
 • Vem som ska transportera avfallet
 • Avfallets vikt i kilogram
 • Den mottagare och plats där avfallet ska hanteras

 • Ovanstående punkter ska antecknas innan transporten påbörjas och registreras i avfallsregistret senast två arbetsdagar efteråt.
 • Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.
 • Rapporteringen ska göras på Naturvårdsverkets webbplats.

Det ytterligare kravet på att redovisa till avfallsregistret kommer sig av att Sverige behöver kunna plocka fram statistik på avfallet och redovisa till EU.

Senast granskad 2020-10-30 av katarina.loodh@trollhattan.se