Miljökontoret svarar på frågor om trängsel

Hur många får man vara på en uteservering? Hur tätt får man sitta? Vad är Trollhättans Stads ansvar? Frågorna om trängsel är många - Miljökontoret reder ut vad som gäller och hur de jobbar med saken.

Person
Enhetschef Fredrik Linnarsson 0520-49 74 80
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Här svarar miljökontoret på era frågor

Svaren på frågorna är förtydligande gällande de nya trängselföreskrifterna HSLF-FS 2020:9. Om du fortfarande har frågor eller funderingar kring trängsel och serveringar, kontakta Miljökontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen - kontaktuppgifter ovan. 

Enligt föreskrifterna ska det vara minst 1 meter mellan varje sällskap. Gäster bör uppmuntras att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5-2 meter. Detta ger utrymme till att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.

För att minimera trängsel genom att undvika långbord bör sällskapens storlek begränsas vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”).

Ett sällskap utgörs ofta av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället till exempel arbetskollegor eller en familj. Dessa behöver det inte hållas en armlängds avstånd emellan.

Det finns ingen formell gräns, men med tanke på trängsel bör bord som rymmer flera sällskap undvikas. Det bör dock tilläggas att det är bra om gästerna själva begränsar storleken på sitt sällskap, utifrån varje persons eget ansvar om att medverka till de råd som finns. Om större sällskap kan sitta vid olika bord är detta att rekommendera.

Inom ett och samma sällskap kan det accepteras att sitta axel-mot-axel, men man ska alltid sträva efter så lite trängsel som möjligt. Mellan olika sällskap gäller regeln om en dryg armslängds avstånd.

Mellan olika sällskap bör man eftersträva en dryg armlängds avstånd (1 meter) oavsett riktning vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika sällskap.

I en situation med fastskruvade bänkar/soffor innebär detta att varannan bänk/soffa eller hel sittgrupp i sådant fall bör markeras som ”ej i bruk”.

Genom att aktivt styra bordsplaceringen.

Skärmar och draperier är inte tillräckligt för att separera sällskap. Det måste vara tillräckligt avstånd mellan sällskap även med skärm och draperier.

Verksamhetsutövarens information till gästerna bör finnas lättläst vid ingången till restaurangen och helst vid varje bord. Vi rekommenderar att det finns markeringar i till exempel golv. Olika markeringar eller instruktioner hjälper gäster att hålla avstånd.

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Vi kan inte utföra tillsyn eller ställa krav på dessa platser.

Vi utför tillsyn enligt ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. (HSLF-FS 2020:9)”, vilken endast gäller verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Enligt de allmänna råden har var och en i Sverige ett ansvar att förhindra spridning av covid-19 . Noggrann handhygien och hålla avstånd till varandra både inom- och utomhus är saker som omfattas av de allmänna råden. (Läs mer i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12))

De nya föreskrifterna gäller endast verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.  Vi är dock ute och informerar alla verksamheter där det kan uppstå trängsel. Kontakta miljökontoret vid uppkomst av trängsel.

Verksamheter som serverar mat och dryck omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Verksamheter får ta emot fler än 50 gäster om de har tillräckligt stor lokal eller uteservering och de måste se till att det inte uppstår trängsel och att det finns möjlighet för gästerna att hålla avstånd mellan varandra.

Mer information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns på Folkhälsomyndighetens hemsida och på Polisens hemsida.

Kvinna med syrgasmask

Information om coronavirus

Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset. Nedan finns länkar med uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna, samt de lokala åtgärder som Trollhättans Stad har tagit med

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Senast granskad 2020-10-19 av Clara B