Medarbetarenkät visar på stor del nöjda medarbetare

- 97 procent upplever att de har meningsfullt arbete

Person
Press- och marknadschefPeter Asp 0520-49 70 49
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Den absoluta majoriteten av Trollhättans Stads 4 300 medarbetare är nöjda med sitt arbete och ser fram emot att ge daglig service till Trollhättans invånare.

Det kan man konstatera efter en analys av medarbetarenkäten för 2016, en enkät som besvarats av 3 400 av stadens 4 300 medarbetare och som över lag ger en bild av en positiv arbetsplats där medarbetarna är väl insatta i målen och känner att de har möjlighet att vara delaktiga.

–      På det stora hela ser det riktigt positivt ut, men det här är en stor arbetsplats med många skiftande yrken så variationen kan givetvis vara stor på enskilda arbetsplatser. Det viktigaste med enkäten är att varje chef nu får ett verktyg till förbättring och dessutom kan följa upp de personalpolitiska målen, konstaterar Per Johansson som är personalchef på Trollhättans Stad.

–      På ett övergripande plan vill vi använda det positiva resultatet i arbetet med att förstärka vårt arbetsgivarvarumärke. Närmare 90 procent av våra medarbetare skulle ju rekommendera en vän att söka arbete hos oss, fortsätter Johansson.

Trollhättans Stad har omkring 200 chefer som nu har fått ett omdöme från medarbetarna på sin lokala enhet eller i sin arbetsgrupp. Resultat som nu ska analyseras för att hitta förbättringsområden.

–      Områden där vi inte är nöjda är bland andra ”uppföljning” och ”feedback. 23 procent menar att man inte får tillräckligt med feedback, här finns det definitivt förbättringspotential, menar Per Johansson.

Några punkter ur medarbetarenkäten:

  • 97 procent upplever att de har ett meningsfullt arbete
  • 96 procent tycker att de är väl insatta i målen för verksamheten
  • 92 procent ser fram emot att gå till jobbet
  • Över 90% av medarbetarna känner till stadens vision och grundläggande värderingar
  • 85 procent upplever ett bra ledarskap bland chefer
  • 85 procent känner att de har möjlighet att vara deltaktiga
  • 23 procent anser att de ej får tillräckligt med feedback

Vid ytterligare information kontakta Per Johansson, personalchef, 070-577 86 97.

Läs hela medarbetarundersökningen som pdf

Senast granskad: 2017-02-14 av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)