Källstorpsgården prisas

– gruppbostäder årets verksamhetsutvecklare inom omsorg

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Årets verksamhetsutvecklare inom Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad är Källstorpsgårdens gruppbostäder.

Källstorpsgårdens gruppbostäder får utmärkelsen för ett imponerande strategiskt utvecklingsarbete som resulterat i tydligt fokus på brukarens önskemål. Man har också lyckats skapa ett engagerat boenderåd.

Inför årets utdelning hade 16 förslag inkommit och fokus från nämndens sida låg denna gång på att premiera verksamheter som utvecklat och förbättrat kvaliteten gäller delaktighet och inflytande.

Omsorgsnämndens utmärkelse "Årets verksamhetsutvecklare" syftar till att stimulera och uppmärksamma utveckling och goda initiativ till förbättringar i verksamheten. Utmärkelsen är öppen för alla verksamheter inom omsorgsförvaltningen och består av en bonus på 10 000 kr. Bonusen är avsedd att användas för fortsatt utvecklingsarbete.

Priset delas ut i samband med nämndens möte i Stadshuset (Sjuntorpsrummet) onsdag 17 december klockan 15.00.

Vid ytterligare frågor kontakta Carola Fridfelt, enhetschef Källstorpsgården, 0520-49 53 60, 076-838 28 00.

Juryns motivering

Ett imponerande strategiskt utvecklingsarbete som lett till ett tydligt fokus på brukarens önskemål om hur man vill leva sitt liv på Källstorpsgården. Man har lyckats skapa ett arbetssätt där man tydliggör hur brukaren vill ha sin hjälp. Här är genomförandeplanen ett viktigt verktyg. Källstorpsgården har också lyckats med att skapa ett engagerat boenderåd.

Senast granskad: 2018-01-18 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)