Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Grundprincipen är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så långt det bara är möjligt.

Övergripande om viruset

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar, och vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplats

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter allmänheten följande:

  • Stanna hemma om du känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber. Undvik att träffa andra personer än dem du bor med. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Du som anhörig bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.

Håll dig uppdaterad om läget på webbplatsen krisinformation.se. Där finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset och covid-19.

Många oroas just nu över coronavirusets framfart. Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker även tankar och känslor hos barn.  

Hur ett enskilt barn reagerar på händelser som denna beror på olika saker som ålder, tidigare erfarenheter och hur barnet mår rent allmänt. Men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med ditt barn om coronaviruset. Här är tips och råd hämtade från krisinformation.se, som gjort en sammanställning ihop med BRIS, Barnens rätt i samhället:

Lyssna på ditt barn och ställ frågor

– Barn ända nere i förskoleåldern känner till att det finns något som heter coronavirus. För den skull är det inte säkert att de är oroliga, men hos vissa barn väcker det mycket tankar. Som vuxen gäller det att vara lyhörd och ta reda på vad barnet känner och om det behöver hjälp att hantera sin oro och sina rädslor. Med yngre barn ser man ofta på dem om de oroas av något och då kan man försöka luska lite om vad det handlar om. När det gäller lite äldre barn kan man ställa mer konkreta frågor: ”När du hör om corona, vad tänker du då?” ”Är det något du undrar över?”

Ge barnet saklig information om viruset

– Man ska inte utgå från att fakta skrämmer. Bra fakta får barnet att känna sig trygg och att hon eller han får kontroll på situationen. Man kan till exempel berätta om hur viruset smittar och att viruset inte verkar vara lika farligt för barn som för äldre. För lite större barn kan man förklara att orsaken till att coronaviruset blir en stor nyhet är att det kan påverka samhället på olika sätt. Barn har svårt att värdera nyheter och kan få en känsla av att det är farligare än det egentligen är. Däremot behöver du inte gå in på detaljer som kan verka skrämmande.

Ge barnet hopp

– Det är viktigt för barnet att höra att vuxna tar ansvar. Tala om att många jobbar för att lösa situationen, att forskare håller på att ta fram ett vaccin, att den som smittas får vård och att när skolor och andra samhällsfunktioner stänger är det för att få stopp på smittan. Man kan också trygga genom att själv hålla sig uppdaterad och på så sätt avlasta barnet. ”Jag tar reda på detta och håller koll. Du behöver inte hålla koll själv.”

Uppmuntra till frågor – men prata om annat också

– Det är viktigt att barn inte lämnas ensamma med att spekulera om saker som kan oroa dem. Uppmuntra barnet i frågandet och säg att det är okej att fråga igen. Samtidigt kan samtalet om corona behöva begränsas för att barnet ska slippa tänka på det som oroar en stund.

Undvik inte att prata om jobbiga saker

– Det som oroar barn mest är ofta att någon i familjen ska drabbas eller till och med dö. Att prata om sådant är utmanande för vuxna. Men det är viktigt att inte bara undvika och slå ifrån sig frågorna. Försök att stå ut, stanna i samtalet en stund och var förstående för att barnet kan ha den typen av tankar och känslor. Men balansera upp det genom att inge hopp. ”Det är inte konstigt att du känner så, många är oroade, men samtidigt blir de flesta helt friska”.

Behåll vardagliga rutiner

– Försök göra tillvaron så vanlig som möjligt för barnet. Hjälp barnet att fokusera på annat än corona. Uppmuntra och underlätta aktiviteter, gärna sådant som redan är en del av barnets vanliga vardag. Stäng av nyheterna, lägg undan telefonerna, prata om och gör andra saker ihop.

Överför inte din egen oro på barnet

– Tänk på att det som gör dig själv orolig inte behöver beröra barnet på samma sätt. Är du orolig bör du undvika att prata om det när barnet är i närheten. 

Utbildning och barnomsorg

För att minska risken för smittspridning ska du stanna hemma om ditt barn känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. 

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever/barn ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan/förskolan.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska barn/elever ska stanna hemma från skolan/förskolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor och förskolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan/förskolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev eller ett barn insjuknar under skoldagen ska eleven/barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare och tillsammans gör ni en bedömning om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Skolverket har sammanställt frågor och svar om vad som gäller enligt skollagen och andra skolförfattningar med anledning av coronaviruset.

Omsorg och hjälp

Vi följer de direktiv som myndigheterna förordar gällande vård och behandling samt vilken skyddsutrustning som ska användas och i vilka situationer. Patienter/brukare vårdas utefter deras symtom.

Trollhättans Stad arbetar med visir i allt vårdnära arbete för att skydda brukaren/patienten. Det gäller oavsett om personen har symptom eller inte. Vår omsorgspersonal är utbildade i hur de ska hantera smittspridning och konstaterade sjukdomsfall enligt myndigheternas rekommendationer. Våra medarbetare följer noggrant de basala hygienrutinerna för att undvika risk för smittspridning.

Trollhättans Stad arbetar även noggrant med att endast helt friska personer är i tjänst. Vi utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att personalen ska stanna hemma om de känner av några som helst symptom.

Ja, vi erbjuder egentest för vår personal.

På grund av coronaviruset covid-19 råder det besöksförbud inne på stadens äldreboenden. Trollhättans Stad kan dock erbjuda närstående besök under begränsade former utomhus. En förutsättning för besöket är att både besökare och boende är helt symptomfria och att risken för smittspridning bedöms som låg. Under besöket erbjuds anhöriga och boende att låna visir.

Besök anmäls till verksamheten innan. Personalen informerar då när och hur ett eventuellt besök kan gå till och vad för mötesregler som gäller.

Trollhättans Stad arbetar hela tiden med att säkerställa att samtliga enheter inom omsorgsförvaltningen har tillgång till nödvändig skyddsutrustning.

En inventering av skyddsutrustning sker regelbundet för att omsorgsförvaltningen ska ha en överblick av vad för skyddsutrustning som finns, samt var den finns. Vid behov kan Trollhättans Stad snabbt fördela om skyddsutrustningen mellan olika verksamheter om det skulle krävas.

Just nu är det en situation utöver det vanliga. Utifrån det rådande läget ser vi att vi kommer behöva ändra vårt arbetssätt och prioritera mer under en period. Vi förstår om du är orolig för hur coronaviruset kan påverka din vardag den närmsta tiden. Vi vill dock poängtera att alla beslut vi fattar, görs av omsorg för dig och våra riskgrupper. Vi kommer alltid att utföra det som handlar om normal basal livsföring (till exempel att få hjälp med måltider, personlig omvårdnad, att få hjälp med toalettbestyr, kläder och medicinering).

Men med fler sjuka kan vi behöva skjuta på eller prioritera bort vissa typer av insatser. Det kan också hända att vi tillfälligt behöver flytta en aktivitet från till exempel förmiddag till eftermiddag eller pausa den helt under en period. Detta påverkar dock inte de insatser du får när vi är tillbaka i ett vanligt läge igen. Om dina insatser förändras kommer du att få information från din personal. Kontakta gärna ansvarig enhetschef om du har några frågor.

Trollhättans Stad redovisar veckovis siffror till Socialstyrelsen om antal konstaterade fall av covid-19 inom stadens omsorgsverksamheter. Siffrorna är ofta ögonblicksbilder och kan snabbt förändras. Precis som Smittskydd anger vi inga siffror för personer som rör antal under tio på grund patientsekretess.

2020-07-01

  • Enstaka patienter/brukare med pågående Covid-19-sjukdom
  • 1 av 14 särskilda boenden för äldre med pågående Covid-19-sjukdom

Vi informerar berörda närstående vid konstaterad smitta på avdelningen. För allmänhet kan Trollhättans Stad lämna ut uppgifter om hur många personer som har konstaterad smitta på våra vård- och omsorgsboenden samt hur många boenden det rör sig om. På grund av patientsekretess lämnar vi inte ut uppgifter om vilka boenden som har bekräftad smitta.

Mer information om hur vi ser på information om smitta och patientsekretess

Näringsliv

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att ni gör en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker, och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg 

Trollhättans Stad ställer in allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare från och med söndag 29 mars och tills vidare. Varje arrangemang behandlas individuellt och beslut kommer löpande.

Skälet till att vi i vissa fall kommer att vidta starkare åtgärder än de nationella myndigheterna rekommenderar, är dels att vi ser att intresset för att delta i publika arrangemang har minskat i och med riskerna för smittspridning, och dels att vi tar höjd för att klara vårt kärnuppdrag om vi får en högre sjukfrånvaro än vi har normalt.

Äldre kvinna som pratar i sin mobil

Samhällsstöd för dig som är äldre och behöver hjälp

Många upplever situationen med Coronapandemin som påfrestande på olika sätt. Här har vi försökt att samla information som på olika sätt kan vara till hjälp och stöd.

Bild från laboratoriemiljö.

Länkar till uppdaterad information från myndigheter

Här hittar du länkar till myndigheter som alltid har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset

Ikon med två pratbubblor, som ska symbolisera språköversättning

Information på olika språk om Covid-19

Här hittar du länkar till myndigheter som har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset Covid-19 på olika språk

Senast granskad 2020-07-06 av KATLOO