Tack för din beställning

Trollhättans Stad anmäler det samlade behovet av skyddsutrustning för kommande vecka till socialstyrelsen. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Observera att det inte är säkert att Trollhättan tilldelas skyddsutrustning fast behovet är anmält. Om skyddsutrustning levereras kommer du att få mer information.

Senast granskad 2020-07-06 av KATLOO