Skyddsutrustning inom vården - röda skyddsglasögon, blått munskydd och vita plasthandskar

Skyddsutrustning, privata utförare av vård och omsorg

Du som arbetsgivare har ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker och för att medarbetarna har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning. Om du saknar skyddsutrustning kan du vända dig till Trollhättans Stad för att få med dina behov i vår begäran om stöd från Socialstyrelsen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ditt ansvar som privat utförare

Utifrån arbetsmiljölagstiftningen och Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien har du som privat utförare, i egenskap av arbetsgivare och den som bedriver verksamheten, ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker, samt för att medarbetarna har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning.

Länk till information om vårdhygien inom NU-sjukvården och Fyrbodal

I den rådande situationen är det mycket viktigt att du som privat utförare tar ditt ansvar både på kort sikt och att planera långsiktigt och beställa den skyddsutrustning som kan komma att behövas från någon av leverantörerna på marknaden.

Begäran av skyddsutrustning från socialstyrelsen

Är du en privat utförare av vård och omsorg och saknar skyddsutrustning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, till exempel handskar, munskydd och handsprit? Då kan du vända dig till Trollhättans Stad så att dina behov tas med i vår begäran om stöd från Socialstyrelsen.

Trollhättans Stad anmäler det samlade behovet av skyddsutrustning för kommande vecka till socialstyrelsen. Begäran sker varje måndag. Om du vill att Trollhättans Stad i sin begäran tar med ditt behov av skyddsutrustning ska du fylla i detta formulär.

Din anmälan måste skickas in senast måndagar kl.10.00 för att komma med i veckans rapportering. Du hittar formuläret längst ner på denna sidan. 

Observera att det inte är säkert att Trollhättan tilldelas skyddsutrustning fast behovet är anmält. Om skyddsutrustning levereras kommer du att få mer information.

Tillfällig hjälp i akuta situationer

Utifrån det ansvar som kommunen har för alla brukare oavsett om de får sin omsorg utförd av kommunen eller av en privat utförare kan Trollhättans Stad om möjligt tillhandahålla skyddsmaterial till privata utförare av vård och omsorg i akuta situationer. En förutsättning för att kunna tillhandahålla material är dock att Trollhättans Stad har tillgång till efterfrågat material samt att det inte finns brist inom stadens egen regi.

Vilka privata utförare av vård och omsorg kan omfattas?

Privata utförare som bedriver verksamhet enligt SoL eller LSS inom Trollhättans Stads kommungräns, alltså antingen bedriver verksamheten i en lokal (till exempel särskilt boende, BMSS eller sociala boenden) eller utför insatser i den enskildes hem (till exempel hemtjänst eller personlig assistans).

Vad är ett akut behov?

Trollhättans Stad gör bedömningen om du som privat utförare av vård och omsorg tillfälligt kan få tillgång till skyddsutrustning från Trollhättans Stads förråd utifrån följande:

  • Utföraren har brukare med misstänkt smitta med influensasymptom eller konstaterad smitta
  • Utföraren står helt utan, eller kommer inom kort tid, står helt utan skyddsutrustning
  • Utföraren har uttömt möjligheterna att på egen hand få leverans från annan leverantör

Skyddsutrustning

Trollhättans Stad kan ge möjlighet till privata utförare att tillfälligt få tillgång till skyddsutrustning från Trollhättans Stad. En förutsättning för att kunna tillhandahålla skyddsutrustning är dock att Trollhättans Stad har tillgång till efterfrågat material samt att det inte finns brist inom stadens egen regi. Om Trollhättans Stad har skyddsutrustning att lämna ut, kan privata utförare få tillgång till exempelvis engångshandskar, förkläden, munskydd, visir eller handsprit.

Betalar jag som privata utförare för skyddsutrustningen?

Ja, privata utförare betalar för den skyddsutrustning som tilldelas. Trollhättans Stad registrerar samtliga beställningar för fakturering av kostnaderna i efterhand.

Hur gör jag för att meddela att jag har ett akut behov av skyddsutrustning?

Fyll i formuläret nedan där du ska ange omfattning av smitta, vilka åtgärder som vidtagits för att skaffa skyddsutrustning, leveransdatum för genomförda beställningar mm.

  • Det ifyllda formuläret skickas kommer in via e-post till skyddsutrustning.of@trollhattan.se Samma e-post används för eventuella frågor. 
  • Trollhättans Stad hanterar inkomna anmälningar vardagar 9-15
  • Om Trollhättans Stad bedömer att ditt behov är akut skickas beställningen vidare för hantering inom Trollhättans Stads tillfälliga organisation för hantering av skyddsmaterial. Förutsättning för att tilldelas skyddsutrustning är att Trollhättans Stad har tillgång till efterfrågat material samt att det inte finns brist inom stadens egen regi.
Skyddsutrustning OF Allmänna uppgifter
Behov av skyddsutrustning
Jag vill beställa skyddsutrustning av socialstyrelsen kommande vecka (Obligatoriskt fält)
Senast granskad 2020-07-06 av CLABEN