Sjuksköterska ger vaccin mot covid-19 till en person.

Vaccinering av personliga assistenter hos privata utförare

Person
Enhetschef Ewa Wallin 0520 - 49 70 89
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Från början var planen att Trollhättans Stad, via Doktor24, skulle vaccinera personliga assistenter som är anställda hos privata utförare av personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och enligt SBF (Socialförsäkringsbalken). Detta kommer nu istället att genomföras via Västra Götalandsregionen. Preliminär start för bokning av vaccinationstid är från vecka 20.

Arbetsgivare kontaktar vaccinationskansliet via e-post till vaccination.covid-19@vgregion.se med uppgift om antal personer. Vaccinationskansliet anvisar till en vaccinatör som kan vaccinera. Personliga assistenter ska inte själva mejla ovan länk eller ta egen kontakt med vaccinatören.

Vaccination mot covid-19 i västra Götaland

Senast granskad 2021-04-30 av Jonathan Hjort