Tack för din beställning

Trollhättans Stad anmäler det samlade behovet av skyddsutrustning för kommande vecka till socialstyrelsen. 

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Observera att det inte är säkert att Trollhättan tilldelas skyddsutrustning fast behovet är anmält. Om skyddsutrustning levereras kommer du att få mer information.

Senast granskad 2020-05-18 av katarina.loodh@trollhattan.se