Hjärta, med texten "Tack" på

Tack för din anmälan

Tack för att du skickar in dina synpunkter om trängsel till oss - om vi upptäcker brister gör vi återbesök för att följa upp om verksamheten har vidtagit åtgärder och om åtgärderna är tillräckliga. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2020-07-07 av KATLOO