Hjärta, med texten "Tack" på

Tack för din anmälan

Tack för att du skickar in dina synpunkter om trängsel till oss - om vi upptäcker brister gör vi återbesök för att följa upp om verksamheten har vidtagit åtgärder och om åtgärderna är tillräckliga. 

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Senast granskad 2020-07-07 av katarina.loodh@trollhattan.se