Kvinna med syrgasmask

Information om coronavirus

Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset. Nedan finns länkar med uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna, samt de lokala åtgärder som Trollhättans Stad har tagit med anledning av pandemin.

Person
Kommunikationschef Vivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Detta gäller just nu

På Krisinformation.se finns säkerställd och sammanställd myndighetsinformation om vilka råd, restriktioner och förbud som gäller just nu med anledning av pandemin.
Krisinformation.se - detta gäller just nu 

Lokala åtgärder 

För att minska smittspridningen i Trollhättan har nedanstående åtgärder beslutats. 

Inom vård och omsorg: 

 • Träffpunkterna pausas till och med den 31/3 2021.
 • Sysselsättningen och träffpunktsverksamheten inom socialpsykiatrin förblir stängt till den 1/4.
 • Besöksförbud på korttids- och växelboende förlängs till 9/4 2021. 
 • Daglig verksamhet för brukare på gruppbostad pausas till och med 31/3. 
 • Besök på äldreboenden – fortsatt råder stor restriktivitet och noggranna rutiner för hur besök på äldreboenden ska gå till, där varje besök behöver förbokas med personal.

Inom kultur och fritid:  

 • Konsthallen är stängd.
 • N3 mötesplats för ung kultur har vidtagit ett antal åtgärder. Se vad som gäller på N3
 • Öppnande av fritidsgårdsverksamheten, återgår till bokade aktiviteter inomhus som komplement till nuvarande utomhusaktiviteter. Från måndag 8 februari.
 • Mötesplatsen Kronan fortsatt stängd.
 • Öppnande av biblioteksverksamheten, dock med fortsatta begränsningar som rådde innan biblioteken stängde för fysiska besök den 21 december, det vill säga bland annat restriktioner för antal besökare i bibliotekslokalen. Från onsdag 10 februari. Läs mer på bibliotekens webbplats
 • Samlingslokaler tar inte emot några externa bokningar förrän 31/3. 
 • Sjuntorps simhall är stängd för allmänhetens bad och motionssim till och med 31/3.
 • Allmänhetens åkning i Slättbergshallen är stängd till och med 31/3.
 • Anläggningar för inomhusidrott öppnar upp för organiserade aktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare. Från 25 januari.
 • Möjlighet för idrottsföreningar att bedriva verksamhet i Trollhättans Stads inomhusanläggningar, för ungdomar födda 2002 eller senare. Från måndag den 8 februari.
 • Anläggningar för utomhusidrott öppnar upp för organiserade aktiviteter för alla åldrar. Från 25 januari.

I samråd med aktörer i Trollhättan har följande gemensamma beslut tagits:

 

Bild från laboratoriemiljö.

Länkar till uppdaterad information från myndigheter

Här hittar du länkar till myndigheter som alltid har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Mikroskåpiskbild på viruset Corona

Företag och Coronaviruset

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information.

Äldre kvinna som pratar i sin mobil

Samhällsstöd för dig som är äldre och behöver hjälp

Många upplever situationen med Coronapandemin som påfrestande på olika sätt. Här har vi försökt att samla information som på olika sätt kan vara till hjälp och stöd.

Ikon med två pratbubblor, som ska symbolisera språköversättning

Information på olika språk om Covid-19

Här hittar du länkar till myndigheter som har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset Covid-19 på olika språk

Skyddsutrustning inom vården - röda skyddsglasögon, blått munskydd och vita plasthandskar

Skyddsutrustning privata utförare vård och omsorg

Du som arbetsgivare har ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker och att medarbetarna har tillgång till lämplig skyddsutrustning.

Bild på provrör med texten covid-19 test

Egentester privata utförare av vård och omsorg, skola – samt kommunala bolag

Västra Götalandsregionen har gett Trollhättans Stad i uppdrag att erbjuda egentest till alla medarbetare inom kommunen, kommunala bolag och privata utförare av kommunala uppdrag inom skola samt vård och omsorg.

Glada människor sitter på en restaurang och äter och dricker.

Lämna tips om trängsel på matställen

För att se till att restauranger, barer och kaféer i Trollhättan följer Folkhälsomyndighetens regler, gör samhällsbyggnadsförvaltningen tillsynsbesök. Om du upptäcker trängsel på matställen kan du lämna dina synpunkter till oss!

Våra egna senaste nyheter och pressmeddelanden

Egentest för personal och samhällsviktiga verksamheter

Egentest för personal och samhällsviktiga verksamheter.

Rutin för beställning av egentest

Senast granskad 2021-02-26 av Jenny Persson