Kvinna med syrgasmask

Information om coronavirus

Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset. Nedan hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna.

Person
Kommunikationschef Vivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med förkylningssymtom, även lindriga, att stanna hemma. 

Allmänna nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Västra Götaland. 

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller till och med den 30 juni 2021. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.Folkhälsomyndighetens föreskrifter
Länsstyrelsen Västra Götaland Covid-19

Lokala åtgärder 

För att minska smittspridningen i Trollhättan har följande åtgärder beslutats. 

Inom vård och omsorg: 

 • Träffpunkterna pausas till och med den 31/3 2021.
 • Mötesplatsen och träffpunkten inom socialpsykiatrin stängs till och med 28/2 2021. 
 • Besöksförbud på Tallbackens korttids- och växelboende till och med 28/2 2021. 
 • Daglig verksamhet pausas för brukare som bor på gruppbostad till och med 28/2. 
 • Besök på äldreboenden – fortsatt råder stor restriktivitet och noggranna rutiner för hur besök på äldreboenden ska gå till, där varje besök behöver förbokas med personal.

Inom kultur och fritid:  

 • N3 håller stängt.
 • Konsthallen är stängd.
 • Fritidsgårdarna är fortsatt stängda till förmån för uppsökande verksamhet,
 • Mötesplatsen Kronan fortsatt stängd.
 • Biblioteken fortsätter ha öppet för förbokade datortider, och ger tillgång att hämta upp bokbeställningar. Läs mer på bibliotekens webbplats
 • Alla kommunala idrottsanläggningar för inomhusaktivitet stänger för all form av verksamhet. 
 • Kommunala utomhusanläggningar håller stängt med undantag för enskild träning (exempelvis löpning på Edsborg) och ledarledda träningar för barn födda 2005 eller senare. 
 • Samlingslokaler tar inte emot några externa bokningar förrän 31/3. 
 • Sjuntorps simhall är stängd för allmänhetens bad och motionssim till och med 31/3.
 • Allmänhetens åkning i Slättbergshallen är stängd till och med 31/3 2021.

I samråd med aktörer i Trollhättan har följande gemensamma beslut tagits:

Begränsning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som naturligtvis även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning. Beslutet gäller från och med den 24 november 2020.

Regeringens nyhet
Länsstyrelsen Västra Götalands nyhets

Bild från laboratoriemiljö.

Länkar till uppdaterad information från myndigheter

Här hittar du länkar till myndigheter som alltid har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Mikroskåpiskbild på viruset Corona

Företag och Coronaviruset

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information.

Äldre kvinna som pratar i sin mobil

Samhällsstöd för dig som är äldre och behöver hjälp

Många upplever situationen med Coronapandemin som påfrestande på olika sätt. Här har vi försökt att samla information som på olika sätt kan vara till hjälp och stöd.

Ikon med två pratbubblor, som ska symbolisera språköversättning

Information på olika språk om Covid-19

Här hittar du länkar till myndigheter som har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset Covid-19 på olika språk

Skyddsutrustning inom vården - röda skyddsglasögon, blått munskydd och vita plasthandskar

Skyddsutrustning privata utförare vård och omsorg

Du som arbetsgivare har ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker och att medarbetarna har tillgång till lämplig skyddsutrustning.

Bild på provrör med texten covid-19 test

Egentester privata utförare av vård och omsorg, skola – samt kommunala bolag

Västra Götalandsregionen har gett Trollhättans Stad i uppdrag att erbjuda egentest till alla medarbetare inom kommunen, kommunala bolag och privata utförare av kommunala uppdrag inom skola samt vård och omsorg.

Glada människor sitter på en restaurang och äter och dricker.

Lämna tips om trängsel på matställen

För att se till att restauranger, barer och kaféer i Trollhättan följer Folkhälsomyndighetens regler, gör samhällsbyggnadsförvaltningen tillsynsbesök. Om du upptäcker trängsel på matställen kan du lämna dina synpunkter till oss!

Våra egna senaste nyheter och pressmeddelanden

Egentest för personal och samhällsviktiga verksamheter

Egentest för personal och samhällsviktiga verksamheter.

Rutin för beställning av egentest

Senast granskad 2021-01-22 av Per Ivarsson